FORVENTEDE TEKNISKE KRAV FOR SAMPLACEREDE OG/ELLER OVERPLANTEDE ANLÆG TILSLUTTET TRANSMISSIONSSYSTEMET

Energinet inviterer til aktørmøder om forventede tekniske tilslutningskrav for samplacerede og/eller overplantede elproducerende og -forbrugende anlæg samt elektriske energilageranlæg tilsluttet transmissionssystemet. Samplaceringskrav inkluderer offshore-udbud samt onshore-placerede anlæg.

Store elforbrugere og elproducenter kan fremover selv etablere direkte elforbindelser (også kaldet direkte linjer eller samplacering), så de fremover kan koble elproduktion, energilagring og elforbrug sammen, bag samme tilslutningspunkt. Samplacering er et vigtigt element i den grønne omstilling. Denne udvikling af det kollektive elforsyningssystem efterspørger naturligvis tilpasninger.

De tekniske tilslutningskrav (Requirements for Generators og Demand Connection) er målrettet henholdsvis produktion eller forbrug, så der er brug for afklaring af de tekniske tilslutningskrav, der gælder, når man samplacerer flere forskellige anlægstyper.

Energinet inviterer derfor til en række møder om tekniske tilslutningskravkrav til samplacerede anlæg i transmissionssystemet. Formålet med møderne er at inddrage deltagerne i kvalificering af Energinets oplæg til tekniske tilslutningskrav med den hensigt at forbedre og idéudveksle om indhold samt opnå fælles forståelse af mulighederne. Møderne forventes således ikke brugt på i detaljer at drøfte ordlyd i enkelte tilslutningskrav.

Tilslutningskravene vil omfatte alle transmissionstilsluttede land- og offshoreanlæg, herunder også statsligt udbudte offshoreparker som Mere Havvind 2030.

Deltagere på møderne kan forvente at opnå forståelse af baggrunden for Energinets udkast til tilslutningskrav samt mulighed for at bidrage med indsigt gennem drøftelser og konkrete forbedringsforslag.

Forløbet vil samlet bestå af dette orienterende første møde, hvor du kan deltage fysisk eller online, samt to efterfølgende møder, hvor fysisk fremmøde er påkrævet.

Energinet vil inden afholdelse af første mødedag dele det udarbejdede udkast til tilslutningskrav med aktørerne. Energinet vil gennemgå tilslutningskravene og deres anvendelsesområder på mødet, og deltagerne har mulighed for at stille overordnede spørgsmål til tilslutningskravene. Første mødedag bliver den 21. marts kl. 9.00-16.00. Fokus på første mødedag er en fuld gennemgang af tilslutningskravene.

PROGRAM FOR DAGEN
Velkomst og formål
Gennemgang af processen
Gennemgang af tilslutningskrav til samplacering: indhold, baggrund og anvendelsesområder
Overordnede spørgsmål fra deltagerne
Tak for i dag


De efterfølgende to møder holdes den 16. og 17. april 2024 kl. 09.00-16.00 i Trekantområdet. Deltagerne forventes at forberede sig til disse møder ved at fremsende skriftlige kommentarer og evt. forbedringsforslag, enten tekstnære eller konceptuelle, senest mandag den 8. april 2024 kl. 12.00. Bemærk, at fysisk fremmøde er påkrævet til disse møder af hensyn til værdien af drøftelserne.

Tilmelding til de to efterfølgende møder til drøftelse af forbedringsforslag og detaljer sker skriftligt til svar.netregler@energinet.dk senest den 2. april 2024 kl. 12.00.

Deltagernes skriftlige input drøftes på de to mødedage, den 16. og 17. april, og vil efterfølgende indgå i Energinets vurdering af de endelige tilslutningskrav.

Bemærk: Tilmelding til dette indledende møde er ikke en automatisk tilmelding til de efterfølgende to møder.

Tilmeldingsfrist
07. marts 2024 kl. 12.00
Dato
21. marts 2024
Tid
Kl. 09.00-16.00
Sted
Enten fysisk i Trekantområdet (nærmere information følger)
eller online via Microsoft Teams.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.