Nyligt publiceret Nordisk Netudviklingsperspektiv baner vejen til nordisk klimaneutralitet – Deltag i webinaret den 11. november

De fire nordiske TSO’er: Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät har færdiggjort deres arbejde med Det Nordiske Netudviklingsperspektiv (NGDP) 2021. Resultaterne vil blive præsenteret på et stakeholder webinar den 11.11.2021 fra 13:00-15.00

Tilmeld dig her

NGDP-rapporten indeholder et fælles nordisk scenarie “Climate Neutral Nordics”, der forudsætter en høj vækst i elforbruget i Norden - fra de nuværende 400 TWh til 655 TWh i 2040. Derudover stiger især den vedvarende produktionskapacitet markant i scenariet. NGDP-projektet undersøgte også de fremtidige systembehov baseret på det skabte scenarie, og resultaterne indikerer, at transmissionsbehovet stiger betydeligt i det fremtidige system. Der er således et stort behov for at øge kapaciteten i elnettet. Yderligere bestod projektet af tre fokusområdeundersøgelser: Havvind, Nord-syd flows og Effekttilstrækkelighed i det fremtidige system. Endvidere blev status for fem nordiske korridorer af interesse fra NGDP2019 opdateret. 

De vigtigste resultater af NGDP2021-projektet vil blive præsenteret under webinaret den 11.11.2021 fra 13-15 CET. Den foreløbige dagsorden for webinaret er som følger (bemærk arrangementet foregår på engelsk): 

1. Introduktion og nordisk samarbejde 
2. Nordisk Netudviklingsperspektiv 2021 
3. Climate Neutral Nordics scenario 
4. Fremtidige systembehov 
5. Fokusområder: Havvind, Effekttilstrækkelighed, Nord-Syd flows 
6. Spørgsmål og svar 
7. Resumé og vej frem 

Link til tilmeldningsformular.

Flere oplysninger følger. Den komplette NGDP2021 rapport vil blive udgivet før webinaret i slutningen af oktober 2021. 

Se tidligere NGDP2021 nyheder her: 
Nordiske-TSOer-laver-rapport-om-fremtidens-behov 
Nordisk-netudvikling-mod-et-klimaneutralt-energisystem

 
Tilmeldingsfrist
10. november 2021 kl. 23.30
Dato
11. november 2021
Tid
Kl. 13.00-15.00
Sted
Webinar

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.