Webinar om Energinets Langsigtede Udviklingsplan

Energinet inviterer til næste interessentinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af Energinets første Langsigtede Udviklingsplan (LUP).

OBS: Dette webinar er desværre blevet udsat og der arbejdes på en ny dato for arrangementet. Allerede tilmeldte deltagere vil få besked pr. mail om aflysningen.

 

Energinet inviterer til næste interessentinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af Energinets første Langsigtede Udviklingsplan (LUP). På mødet behandles to af delprojekterne fra LUP

  • Langsigtede Perspektiver
  • Behovsanalyse for el- og gastransmissionsnetten

Langsigtede Perspektiver

Energinet har udarbejdet to scenarier, der skal bruges i LUP21 til at belyse et sæt af mulige fremtidsbilleder for energisystemet, som illustrerer de udfordringer og tendenser, der tegner sig i den hastige omstilling af energisystemet. Fremtidsbillederne understøtter analysen i LUP af mulige behov for udvikling i el- og gastransmissionsnettene frem til 2040.  


Scenarierne er udarbejdet som parametervariationer til Analyseforudsætninger 2019 på baggrund af input fra Energinets interessenter på en workshop, der blev afholdt 12. december 2019 og Energinets analyse i ”Systemperspektiver ved 70 %-målet samt storskala havvind". Scenarierne behandler blandt andet temaer som VE på markedsvilkår, storskala havvind og Power-to-X. 

På webinaret præsenteres disse scenarier samt udvalgte resultater fra Energinets elmarkedsmodel, hvori de to scenarier samt Analyseforudsætninger 2019 (AF19) er modelleret. 

Behovsanalyse for el- og gastransmissionsnettet

Energinet er i gang med at udarbejde en behovsanalyse på baggrund af scenarierne fra de Langsigtede Perspektiver og AF19. Det vil sige, at Energinet analysere, hvilke behov der er for tiltag på baggrund af de forudsatte udviklinger. Disse tiltag kan både være drifts-, markeds- og/eller infrastrukturløsninger. 


El
På mødet præsenteres resultater fra behovsanalysen fra AF19 med perspektiveringer til de to scenarier. Fokus for præsentationen vil være, hvordan Energinet forstår og formidler behov. På baggrund af dette ønsker Energinet deltagernes input til, hvordan de gerne ser behovene præsenteret. Dette skal skabe grundlaget for inddragelse af interessenterne i den næste fase af LUP, hvor løsningsmuligheder skal identificeres og analyseres.  


Gas
På mødet præsenteres udvikling af en gasmodel og de første resultater af behovsanalysen fra AF19 med perspektiveringer til de to scenarier. Fokus for præsentationen vil være på modeludviklingen, hvordan den skal anvendes samt præsentation af behovsindmelding fx gennem Incremental Capacity processen. Dette skal skabe grundlaget for inddragelse af interessenterne i den næste fase af LUP, hvor løsningsmuligheder skal identificeres og analyseres. 

Hvad får du ud af at deltage?

Ved at deltage i mødet får du et indblik i scenarierne fra de langsigtede perspektiver samt mulighed for at stille spørgsmål hertil. Derudover får du præsenteret de første resultater fra behovsanalysen samt en unik mulighed for at påvirke, hvordan Energinet skal formidle de behov, der er identificeret.

Program

Tidspunkt Emne
 10.00-10.20  Kort introduktion til LUP og LUP-processen
 10.20-10.50  Langsigtede Perspektiver – præsentation af scenarierne
 10.50-11-30  Behovsanalyse for el – første resultater og inputs til formidling
 11.30-12.00  Behovsanalyse for gas – model udvikling og de første resultater

 

Baggrund

Energinet forventer fremover at skulle aflevere en LUP til klima-, energi- og forsyningsministeren hvert andet år, og planlægger at den første LUP bliver afleveret i juni 2021. Den langsigtede udviklingsplan skal bl.a. beskrive den strategiske retning for udviklingen af el- og gastransmissionssystemerne og lede frem til afdækning og vurdering af potentielle nye løsninger på identificerede behov med henblik på at fremme integration af vedvarende energi, sikre høj forsyningssikkerhed, indfri samfundsøkonomiske potentialer mv.

Grundet COVID situationen afholdes mødet som et webinar. For at opnå det optimale udbytte, holder vi os til nedenstående tidsplan. Der vil være mulighed for delvis deltagelse på webinaret. Der vil i god tid inden mødet blive sendt et link til alle deltagere.
 
Tilmeldingsfrist
24. maj 2020 kl. 16.00
Dato
29. maj 2020
Tid
Kl. 10.00-12.00
Sted
Energinet
Webinar

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.