WEBINAR: Udviklingsbehov i el- og gasnettet frem mod 2040

Vær med til at drøfte den langsigtede udvikling af el- og gasnettene i de kommende år. På webinaret får du information om Energinets seneste planarbejde, der analyserer behov for udvikling af el- og gasnettene under den grønne omstilling og præsenterer mulige løsninger, som Energinet gerne vil i dialog om.

Energinet inviterer til webinar fredag d. 20. november fra 10:00-12:00, hvor du får muligheden for at høre om Energinets bud på udvikling af el- og gasnettene i et grønt energisystem.
Energinet har udgivet et samlet planarbejde, der beskriver mulige udfordringer, udviklinger og ændringer i el- og gasinfrastrukturen frem mod et mere klimaneutralt samfund i 2040. Planarbejdet kortlægger behov for udvikling og lægger op til at drøfte mulige løsninger på de identificerede behov.

På webinaret kan du høre Energinet gennemgå de væsentligste konklusioner og budskaber i rapporterne, og der vil være en drøftelse af resultaterne, hvad analyserne kan bruges til samt det videre arbejde omkring løsninger med input fra øvrige interessenter.  

Efter din tilmelding vil du inden webinaret modtage en uddybet dagsorden og link til deltagelse.

Program

Tidspunkt Emne 
 10:00-10:10  Velkommen:  Introduktion til Energinets Planarbejde 2020
v/  Stine Grenaa, Energinet
 10:10-10:50 Energinet præsenterer rapporterne med efterfølgende spørgsmål 
Langsigtede udviklingsbehov i elnettet v/ Maria Broe, Energinet 
Langsigtede udviklingsbehov i gassystemet  v/ Niels Træholt Franck, Energinet
 10:50-11:50

 Interviewrunde og paneldebat 
Deltagere:

  • Jens Fossar Madsen, Direktør, Cerius og Radius elnet
  • Lars Møller Salling, CEO,  BeGreen
  • Mette Smedegard Hansen, Head of Regulatory Affairs, Nature Energy
  • Hans Minor Vedel, Direktør for teknik og miljø, Favrskov kommune

    Facilitator: Hanne Storm Edlefsen, Energinet
 11:50-12:00  Afrunding 
v/ Nicolai Zarganis, Energinet
   
   

Se video af webinaret 

 
Tilmeldingsfrist
20. november 2020 kl. 09.30
Dato
20. november 2020
Tid
Kl. 10.00-12.00
Sted
Energinet webinar via Microsoft Teams
Deltagerne modtager link til webinaret inden starttidspunktet

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.