LANDSKAB OG ARKITEKTUR - VÆR MED TIL AT FORME ENERGIØ BORNHOLM

Vær med når Energinet holder workshop om landskabelig indpasning af Energiø Bornholm

Tilmeld dig via dette link

Vær med når Energinet holder workshop om landskabelig indpasning af Energiø Bornholm

Energinet inviterer bornholmerne med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes to work-shops om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm. Energinets arkitekter på stationsbyggeriet, Arkitema, vil over to aftner i hyggelige rammer på Bornholms Højskole tage bornholmerne med ind i processen med at udforme og indpasse stationsanlægget. Her får deltagerne mulighed for at høre mere om hvordan en omformerstation er opbygget, samt hvilke rammer og begrænsninger der er, når man skal bygge et el-teknisk anlæg. Man kan også høre mere om landskabet syd for Aakirkeby, hvor stationen skal ligge, og hvilke særlige karakteristika og muligheder det indeholder.

Arkitema vil på de to workshops præsentere en række inspirerende eksempler fra andre lignende byggerier, hvor der er arbejdet med blandt andet facader, indpasning i landskabet og beplantning.

Der bliver også mulighed for at komme med sine egne ideer og input til stationen, og arkitekterne står klar til at hjælpe med at formulere og videreudvikle dem sammen med deltagerne.

Åbent hus
Der vil være åbent hus på højskolen samme dag mellem 13 og 16. Her kan man komme forbi og se de udstillede materialer, samt tale med Arkitema og Energinet.

Sæt kryds i kalenderen
Den anden workshop afholdes den 2. februar 2023 kl. 19.00 på Bornholms Højskole – tilmelding følger.

Energinet og Arkitema præsenterer et samlet oplæg den 20. marts 2023 ved et arrangement i Elværket i Rønne. Oplægget vil danne grundlag for udformningen af Energinets højspændingsstation.

Tilmeldingsfrist
12. december 2022 kl. 23.30
Dato
14. december 2022
Tid
Kl. 19.00-21.30
Sted
Bornholms Højskole
Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.