Workshop: Giv dine input til fremtidens energisystem

Den grønne omstilling buldrer afsted og stiller store krav til fremtidens energisystemer. Vi skal udbygge el-, gas-, og i fremtiden også brintsystemet, så de modsvarer de accelererede behov fra både produktion og forbrug. Det er vigtigt, at vi etablerer den samlet set mest optimale infrastruktur, og det kan vi kun lykkes med i et tæt samarbejde på tværs af aktører og myndigheder. Derfor har vi brug for dine input og perspektiver på lokale og regionale behov og planer på vores workshop 31. oktober.

Hvad er formålet med workshoppen?
Workshoppen skal belyse fremtidige udviklingstendenser og behov for ny energiinfrastruktur på tværs af Danmark. Det er vigtigt for at sikre robusthed og sikkerhed i den langsigtede udviklingsplan. Workshoppen vil tage afsæt i arbejdet med Energinets langsigtede udviklingsplan 2024 (LUP24), som bl.a. beskriver den strategiske retning for udviklingen af el-, gas- og brinttransmissionssystemerne, og som afdækker og vurderer potentielle nye løsninger på identificerede behov.
På workshoppen vil vi mødes til dialog om fremtidens behov og løsninger – og dele viden og indsigter for sammen at sikre den mest optimale langsigtede plan for udbygning af vores kollektive energiinfrastruktur.

Hvem er workshoppen interessant for?
Workshoppen er for dig, der har interesse i fremtidens energiinfrastruktur. Det er f.eks.:
• Kommuner (tekniske forvaltere)
• Myndigheder
• Interesseorganisationer
• Forsynings- og distributionsselskaber
• Markedsaktører – producenter
• Forskningsinstitutioner

Hvad får du ud af at deltage?
Workshoppen fungerer som et mødested for myndigheder og aktører på tværs af sektorer, som får mulighed for at være med til at belyse og give input til den fremtidige udvikling. Du inviteres til at bidrage med din viden og overvejelser om det fremtidige energisystem, hvor vi gennem en modereret dialog i fællesskab sørger for at tænke på tværs af energisystemer, aktører og geografi.

Som deltager har du også mulighed for at være med til at drøfte hvordan Energinet bedst muligt kan imødekomme de behov, der er identificeret - og komme med input til den langsigtede planlægning og udvikling af vores kollektive energiinfrastruktur.


Det praktiske
Workshoppen foregår fysisk hos Energinet i Ballerup 31. oktober kl 10:00-14:00. Vi gør opmærksom på, at vi optager workshoppen og publicerer den på vores hjemmeside.

Tilmeldingsfrist
25. oktober 2023 kl. 14.00
Dato
31. oktober 2023
Tid
Kl. 10.00-14.00
Sted
Energinet
Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.