WORKSHOP OM LANGSIGTEDE PERSPEKTIVER I UDVIKLINGEN AF EL- OG GASTRANSMISSIONSNETTET

Energinet har igangsat arbejdet med en langsigtet udviklingsplan (LUP) for el- og gastransmissionssystemerne

Formålet med workshoppen er at belyse mulige fremtidige udviklingstendenser for at sikre robusthed i langsigtet udviklingsplan.  Vi vil derfor gerne invitere dig til at bidrage med din viden og overvejelser om det fremtidige energisystem. 
 
På workshoppen skal deltagerne medvirke til at belyse fremtidige udviklinger og samskabe de vigtigste scenarier, der kan påvirke udviklingen af el- og gastransmissionsnettet. Scenarierne skal efterfølgende bruges som supplement til analyseforudsætningerne i behovsafdækningen i LUP.

Dagsorden:

TID                PROGRAM

13:00-13:05 Velkomst og information vedrørende workshop
13:05-13:20 LUP og LUP processen
13:20-13:35 Langsigtede perspektiver og formål med workshoppen
13:35-14:05 Brainstorming om tendenser
14:05-14:15 Kaffepause
14:15-15:15 Gruppearbejde: Udvikling af scenarier
15:15-15:55 Opsamling og prioritering
15:55-16:00 Tak for idag

 

Baggrund:

Arbejdet med langsigtet udviklingsplan er igangsat på baggrund af udkast til ny lovgivning om en ny planlægnings- og godkendelsesproces for Energinets anlægsinvesteringer, som netop er sendt i høring. Energinet forventer fremover at skulle aflevere en langsigtet udviklingsplan til klima-, energi- og forsyningsministeren hvert andet år, og planlægger efter at den første LUP bliver afleveret i juni 2021. Den langsigtet udviklingsplan skal bl.a. beskrive den strategiske retning for udviklingen af el- og gastransmissionssystemerne og lede frem til afdækning og vurdering af potentielle nye løsninger på identificerede behov med henblik på at fremme integration af vedvarende energi, sikre høj forsyningssikkerhed, indfri samfundsøkonomiske potentialer mv.

Tilmeldingsfrist
04. december 2019 kl. 18.00
Dato
12. december 2019
Tid
Kl. 13.00-16.00
Sted
Energinet
Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.