Workshop om Energinets analyseforudsætninger 2017

Energinet.dk inviterer til workshop om analyseforudsætninger 2017, som danner grundlag for vores analyser og prognoser m.v.

På workshoppen vil vi give en introduktion til det foreliggende udkast, og på den baggrund opfordre til diskussion og kommentering. Om eftermiddagen vil der, for de interesserede, være et tema om hvordan analyseforudsætningerne konkretiseres yderligere i Energinet.dk’s netplanlægningsforudsætninger, herunder metoder til geografisk fordeling af vind og opstilling af planlægningsbalancer.
 
Energinet.dk opdaterer årligt de forudsætninger der ligger til grund for analyser af projekter, el- og gassystemet. De omhandler blandt andet forventningerne om den fremtidige vind- og solkapacitet, udviklingen i elforbruget, status for udlandsforbindelser, gasforbrug og udbygninger.
 
Se de aktuelle analyseforudsætninger her på hjemmesiden.
 
Analyseforudsætningerne offentliggøres primo maj.
 
Vi håber meget, at vi med denne workshop kan få gode input fra energibranchen, som vi kan arbejde videre med, og dermed gøre de endelige forudsætninger endnu bedre.
 
Program og materiale vil blive sendt ud nogle dage i forvejen.
Tilmeldingsfrist
09. marts 2017 kl. 17.00
Dato
14. marts 2017
Tid
Kl. 11.00-15.00
Sted
Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.