Workshop om implementering af ændringer for FCR

Energinet afholder workshop for danske markedsaktører og andre med interesse om kommende ændringer i frekvensreserver

På workshoppen vil Energinet gennemgå kommende ændringer for prækvalifikation af reserver.

Det vil være med fokus på FCR i DK1 omkring implementering af nye regler for distribuerede porteføljer og enheder med begrænset energilager, jf. denne fælles europæiske godkendte metode: https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/h%C3%B8ring-over-f%C3%A6lles-yderligere-egenskaber-for-fcr-so-gl-artikel-154-stk-2

Energinet vil også gennemgå krav til minimums aktiveringstid for hhv. FCR og FCR-D, og krav til nedregulering for FCR-D. Tilsvarende kort om tilføjelser af performance og stabilitetskrav til FCR-D og FCR-N, jf. https://energinet.dk/El/Systemydelser/Nyheder-om-systemydelser/2021-03-30---FCP-pilot

Dertil krav til deltagelse med lokal fleksibilitet i form af geo-tags på regulerkraftbud, jf. denne godkendte metode: https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-over-udkast-til-forsyningstilsynets-afgoerelse-om-energinets-metode-for-lokal-fleksibilitet 

Samt krav til baseline og prognose for tilgængelig kapacitet for VE- og forbrugsporteføljer jf. denne metode: https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-over-energinets-metode-for-levering-af-kapacitetsreserver-fra-fluktuerende-vedvarende-energikilder

Energinet vil udsende et udkast til implementering af ovenstående ændringer i "Prækvalifikation af anlæg og aggregerede porteføljer". Den nuværende version kan findes her: https://energinet.dk/El/Systemydelser/Praekvalifikation-og-test

Tilmeldingsfrist
04. november 2021 kl. 23.30
Dato
11. november 2021
Tid
Kl. 12.30-15.30
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.