Mål for bæredygtighed

I Energinet arbejder vi målrettet med bæredygtig udvikling for at minimere vores negative påvirkning og maksimere vores positive aftryk. Det kræver mange ressourcer at udbygge og drive en energiinfrastruktur, og Energinet påvirker både klima og samfund gennem vores virksomhedsdrift og vores mange anlægsaktiviteter. Vores bæredygtighedsmål er et redskab i dette arbejde, og giver os konkrete pejlemærker for vores bæredygtige indsatser. Herunder findes en række udvalgte mål indenfor områderne klima, cirkularitet, biodiversitet og diversitet.

KLIMAMÅL

Energinet vil være klimaneutral inden 2045 for scope 1, 2 og 3 (egne direkte udledninger, egne indirekte udledninger, og værdikædens indirekte udledninger).

 

Udfase SF6-gas i 2050

Programspor 1
  CO2-neutralt udslip fra naturgas i 2050 Programspor 1
 

CO2-neutralt nettab og energiforbrug til transmissionsnettet i 2030

Programspor 2

 

CO2-neutral administrativ virksomhedsdrift i 2030

Programspor 3

 

CO2-neutral persontransport i 2025

Programspor 3

AFFALDSMÅL

Energinet vil nyttiggøre, genanvende eller genbruge 90% af sit affald ved udgangen af 2025.

   

Programspor 4

Programspor 8

BIODIVERSITETSMÅL

Energinet vil senest med udgangen af 2030 skabe positivt nettobidrag til Danmarks biodiversitet gennem biodiversitetsfremmende indsatser på egne anlæg og arealer over det samlede anlægs livscyklus.

   

Programspor 5

DIVERSITETSMÅL

Energinet vil understøtte ligestilling og diversitet i arbejdsmarkedet, og vil opnå en samlet kønsfordeling på 35 %/65 % i 2025 og 40 %/60 % i 2030.

    Programspor 7

 

Læs mere om vores mål for bæredygtighed i den nyeste bæredygtighedsrapport.

Kontakt

Nedbringelse af metanudslip

Vi vil reducere vores udslip af metan med 45% i 2025 og 60% i 2030.

Læs mere om indsatsen

Nedbringelse af udslip af SF6-gas

Vi vil være SF6-fri i 2050 og have halveret udslippet inden 2030.
Læs mere om indsatsen