Klimamål og indsatser

Vi arbejder målrettet med at nedbringe vores eget udslip af drivhusgasser. Det kræver mange ressourcer at udbygge og drive en energiinfrastruktur, og Energinet påvirker også selv klimaet gennem vores virksomhedsdrift og vores mange anlægsaktiviteter. Nogle af de store poster i Energinets klimaregnskab er udslip af SF6-gas fra elanlæg og metan fra gasanlæg.

ENERGINETS KLIMAMÅL

Energinets bestyrelse har i marts 2020 vedtaget følgende 5 klimamål for Energinets eget klimaaftryk på kloden:

  • CO2-neutralt nettab og energiforbrug til transmissionsnettet i 2030
  • CO2-neutralt udslip fra naturgas og SF6 gas i 2050
  • CO2-neutral administrativ virksomhedsdrift  i 2030
  • CO2-neutral persontransport i 2025
  • Energinet vil desuden opsætte et ambitiøst klimamål for indirekte udledninger (indkøb af anlæg, affald, vandforbrug mv.)

Nedbringelse af metanudslip

Vi vil reducere vores udslip af metan med 45% i 2025 og 60% i 2030.

Læs mere om indsatsen

Nedbringelse af udslip af SF6-gas

Vi vil være SF6-fri i 2050 og have halveret udslippet inden 2030.
Læs mere om indsatsen