Social Dumping

Energinet ønsker at være en socialt ansvarlig virksomhed - derfor stiller vi krav om social ansvarlighed hos vores mange entreprenører og leverandører. Som offentlig bygherre har vi et ansvar i at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for alle, der arbejder på vores byggepladser og anlæg. Energinet har desuden en forpligtelse, som statslig virksomhed, til at sikre ligebehandling blandt vores leverandører ifm. udbud - herunder at sikre, at leverandørerne behandler deres medarbejdere ordentligt og ikke praktiserer social dumping.

Hvad er social dumping?

Der er tale om social dumping når en udenlandsk eller dansk arbejdskraft udfører opgaver i Danmark til en langt lavere løn eller har ringere arbejdsvilkår end overenskomsterne ellers foreskriver.

Et eksempel på social dumping kunne være systematiseret underbetaling af udenlandske medarbejdere, ved f.eks. at medarbejderne ikke:

  • får løn for alle udførte arbejdstimer,
  • modtager overtidsbetaling og/eller
  • pension og andre løndele


Hvad gør vi for at sikre mod dette?

I Energinet er vi bevidste om det samfundsansvar og de forpligtelser vi, som statsligejet bygherre, har når det kommer til den sociale ansvarlighed. Derfor benytter Energinet sig af arbejdsklausuler i alle vores bygge- og anlægskontrakter.

Arbejdsklausulerne skal sikre mod den sociale dumping ved at kræve, at ansatte, der lægger deres arbejdsindsats i Danmark, ikke må have dårligere arbejdsvilkår, herunder løn, end hvad der er sædvanligt efter danske vilkår.

Kontrol af overholdelse af arbejdsklausulerne

Når Energinet gennem arbejdsklausuler stiller krav til vores entreprenører og leverandører er vi samtidig selvfølgelig forpligtet til at føre kontrol med, at entreprenørerne og leverandørerne også overholder arbejdsklausulerne.

Kontroller udføres i hele kontraktperioden og kan ske gennem dokumentation i overensstemmelse med det i kontraktklausulerne aftalte - f.eks. oversigter over lønudbetalinger, lister over medarbejdere med foto og ID og lignende.

I Eltransmission specifikt er der bl.a. blevet oprettet et dedikeret team, der skal varetage kontrollen med overholdelse af arbejdsklausulerne ifm. Eltransmissions mange bygge- og anlægsprojekter.

Kontakt os hvis du oplever noget mistænkeligt eller har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til din egen løn og arbejdsvilkår eller hvis du har mistanke om, at der foregår social dumping på en af Energinets byggepladser, så tag endelig fat i os direkte enten på telefon, mail eller send som sikker post ved at scanne QR-koderne:

Hotline: +45 30 45 50 20

socialdumping@energinet.dk 

 

Send sikker post via Virk.dk                                                                              Send sikker post via Borger.dk
(kræver MitID)                                                                                                                                               (kræver MitID)

Kontakt

Faktaboks

Ved arbejde i Danmark kan man som udgangspunkt forvente følgende takster:

  • DKK 130-145 (EUR 18-19) i timen + tillæg (bl.a. pension og feriepenge) eller
  • DKK 175-195 (EUR 26-27) i timen uden tillæg

Det forventes også, at du bliver kompenseret i form af tillæg, hvis du:

  • arbejder mere end 37 timer om ugen
  • har aften-, nat- eller weekendarbejde.