EU

Vi arbejder for holdbare europæiske løsninger

Energinet er i høj grad afhængig af velfungerende europæiske energimarkeder for at kunne sikre forsyningssikkerheden i et elsystem præget af stadigt stigende mængder fluktuerende elproduktion.

Udviklingen på europæisk plan går i retning af øget harmonisering, dybere markedsintegration, fælles netplanlægning, tættere driftssamarbejder og koordinering af udviklingsaktiviteter. En udvikling der således præger energisektoren i alle europæiske lande og fordrer et styrket samarbejde på tværs af landegrænser og imellem TSO’er.

Energinet’s europæiske arbejde sker fortrinsvist gennem Klima-, energi- og forsyningsministeriet og de to europæiske paraplyorganisationer på henholdsvis el og gas; ENTSO-E og ENTSO-G. De europæiske TSO’er har samarbejdet i årtier og dette samarbejde blev formaliseret via EU’s tredje liberaliseringspakke, som oprettede de to ENTSO’er i Bruxelles. Energinet deltager aktivt i begge ENTSO’er.

 

ENTSO-E

European Network of Transmission System Operators - Electricity (ENTSO-E) blev oprettet ved forordning 714/2009 og er et forpligtende samarbejde for de europæiske TSO’er for el. ENTSO-E har bl.a. til opgave at levere 10-års investeringsplaner for den europæiske elinfrastruktur og bidrage til at udvikle netregler for eltransmission i Europa i dialog med interessenter og myndigheder.

Energinet’s tidligere administrerende direktør, Peder Østermark Andreasen, har været præsident for ENTSO-E fra 2013 til 2017.

Læs mere om ENTSO-E her.

ENTSO-G

European Network of Transmission System Operators - Gas (ENTSOG) blev oprettet ved forordning 715/2009 og er et forpligtende europæisk samarbejde. ENTSO-G har bl.a. til opgave at levere 10-års investeringsplaner for den europæiske gasinfrastruktur og bidrage til at udvikle netregler for gastransport i Europa i dialog med interessenter og myndigheder. 

Jan Ingwersen er udstationeret fra Energinet og er udnævnt til General Manager for ENTSOG.

Læs mere om ENTSO-G her.

TEST LINK