Regionale stakeholdere

Vi sikrer regionale samarbejder, der understøtter europæisk integration

Energinet har en lang tradition for regionalt samarbejde inden for både el og gas. Energinet vil fortsat udvikle regionale samarbejder, så de kan fungere som trædesten til det europæiske samarbejde. Samarbejde om at udvikle fælles løsninger, som både passer i en europæisk ramme og giver meget betydelige regionale og nationale samfundsøkonomiske gevinster.

Det nordiske samarbejde om el

Elsamarbejdet mellem de nordiske lande danner på mange måder rollemodel for de forskellige regionale samarbejder i resten af Europa. Samarbejdet foregår på alle niveauer af de nordiske TSO’er – fra regelmæssige møder mellem de administrerende direktører, til dagligt praktisk samarbejde inden for markeds- og driftsområdet.

Nordic Regional Security Coordinator (Nordic RSC) i København

De nordiske lande har etableret et fælles kontor, hvor en gruppe medarbejdere på tværs af TSO’erne i Norden skal samarbejde om løsninger af en række driftsopgaver.

Gå til Nordic RSC's hjemmeside.

Læs mere om RSC’erne.

TSO Security Cooperation (TSC)

Udover den nordiske RSC deltager Energinet også i et centraleuropæisk TSO-samarbejde, TSO Security Cooperation (TSC), der er et samarbejde mellem 13 europæiske TSO’er. TSC har det overordnede formål at udvikle koordinerende procedurer for at minimere fejl og på den måde opnå et højt sikkerhedsniveau for det europæiske transmissionsnet.

Læs mere om TSC.

Samarbejde mellem landene rundt om Østersøen om el og gas, BEMIP

Energinet samarbejder med landene omkring Østersøen om at udvikle de grænseoverskridende el- og gasmarkeder i regionen.

Læs mere om BEMIP.

Regionalt gassamarbejde i Nordvesteuropa

Energinet samarbejder også med de øvrige nordvesteuropæiske lande om at fremme udviklingen af det indre marked for gas. Det nordvesteuropæiske samarbejde udgør reelt hovedparten af det europæiske likvide gasmarked. Sammen med de andre TSO’er fra regionen har Energinet blandt andet udviklet kapacitetsplatformen PRISMA.

Læs mere om PRISMA.

Læs mere om de forskellige Gas Regional Investment Plans (GRIPS).

Energinet bruger derudover det regionale samarbejde til at udvikle gassens rolle i den grønne omstilling. Gassystemet kan fx være med til at understøtte elsystemet ved at øge fleksibiliteten gennem udvikling af power2gas-teknologier.

Læs mere om Grøn Gas Forum.