VE-Topbillede

Energinets opgaver

Energinet arbejder for en grøn omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan bruge vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales

Vi løser energiens trilemma

Energinets kerneopgave er at løse energiens trilemma: Vi skal omstille el- og gassystemerne til at køre på grøn energi, samtidig med at vi opretholder en meget høj forsyningssikkerhed og sikrer, at det er til at betale for både forbrugere og samfund.

Lykkes vi i Danmark med at løfte den opgave, kan det danske energisystem inspirere resten af verden. På den måde bidrager vi til den globale indsats mod klimaforandringerne - gennem løsning af vores kerneopgave.

Fold ud og læs mere om Energinets kerneopgaver nedenfor. 

PLANLÆGGE OG BYGGE KRITISK ENERGIINFRASTRUKTUR

Vi planlægger, udbygger og vedligeholder el- og gasinfrastruktur, som kobler producenter med forbrugere, og som binder det danske energisystem effektivt sammen med resten af Europa. Når vi planlægger, gør vi det med øje for nye infrastrukturtyper, fx brint.

DRIVE OG BALANCERE DET DANSKE ENERGISYSTEM

Døgnet rundt overvåger og driver vi el- og gassystemerne, opretholder balancen og håndterer fejl og uforudsete hændelser, så forsyningssikkerheden altid er høj.

UDVIKLE EFFEKTIVE ENERGIMARKEDER

Vi udvikler energimarkeder, så der er lige adgang, høj transparens og klare vilkår for at handle el, gas og brint på velfungerende danske og europæiske markeder.

BRINGE VORES VIDEN I SPIL INTERNATIONALT

Vi samarbejder og deler viden på tværs af landegrænser for at realisere politiske mål og for at facilitere en effektiv grøn omstilling af el- og gassystemer både på europæisk og globalt plan.

UDVIKLE DIGITAL INFRASTRUKTUR OG DATASERVICES

Vi sikrer enkel adgang til energidata af høj kvalitet. Vi udvikler digital infrastruktur og dataservices, som understøtter vores drift, planlægning og markedsudvikling og kan bruges af eksterne aktører til kommerciel forretningsudvikling.

Energinet arbejder for dig

Energinet har ansvar for, at du og Danmark er forsynet med el og gas, både i dag og i fremtiden.

Vi ejer og udvikler rygraden i den danske el- og gasforsyning: de store højspændingsledninger og gasrør, som bringer strøm og gas frem til dit energiselskab. 

Vi varetager samfundets interesser, og vores opgave er at skabe værdi for borgere og erhvervsliv i Danmark. 

Energinet arbejder for en grøn omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan bruge vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales.

 

Virksomheden

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og forsyningsministeriet. 

Vi er en vidensvirksomhed med ca. 1800 medarbejdere fordelt på ni bemandede lokationer i Danmark.

Vores hovedsæde ligger i Fredericia, og vi har en stor afdeling i Ballerup.