VE-Topbillede

Energinets opgaver

Energinet arbejder for en grøn omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan bruge vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales

Vi løser energiens trilemma

Energinets kerneopgave er at løse energiens trilemma: Vi skal omstille el- og gassystemerne til at køre på grøn energi, samtidig med at vi opretholder en meget høj forsyningssikkerhed og sikrer, at det er til at betale for både forbrugere og samfund.

Lykkes vi i Danmark med at løfte den opgave, kan det danske energisystem inspirere resten af verden. På den måde bidrager vi til den globale indsats mod klimaforandringerne - gennem løsning af vores kerneopgave.

Fold ud og læs mere om Energinets konkrete opgaver nedenfor. 

Energien bliver grøn

Energinet løser vigtige opgaver på energiens rejse fra produktion til forbrug.

Vedvarende energi dækker i dag halvdelen af dansk elforbrug. Det skyldes især vindkraft fra havmølleparker.

Biogas og andre grønne gasser er hastigt på vej. I 2030 kan halvdelen af dansk gasforbrug være dækket af grøn gas. 

Det vigtige transport

Det er vigtigt for den grønne omstilling, at vi kan dele energien med hinanden over store afstand, så snart den er produceret. For vind og sol kan ikke bestilles til bestemte tidspunkter. 

Energinet kobler vindmøller på havet, gas fra Nordsøen og biogas sammen med el- og gasnettet, der også er forbundet med udlandet. 

Den svære balance

Energinet har ansvaret for, at der er balance mellem produktion og forbrug i energisystemet døgnet rundt. 

Energisystemet trækker i stigende grad på vejrafhængig energiproduktion. Derfor er det en større udfordring end før at opretholde balancen.

Midt i den udfordring er gassen vigtig og bliver kun vigtigere. For fordelen ved gas er, at den kan lagres, Fx i Energinets to gaslagre. 

Energiens motorveje

Energinet ejer og udvikler højspændingsnettet og de gasrør, som transporterer energi ud til dit energiselskab. Vi bygger også de vigtige el- og gasforbindelser til udlandet. 

Nødvendige markeder

Fysiske forbindelser er ikke nok til at sikre energiens bevægelighed. Fri adgang til energiens markeder er lige så vigtig. Derfor bidrager Energinet til markedsudvikling både i Danmark, i Norden og i Europa.

Et velfungerende energimarked kræver, at producenterne kan afsætte energien, hvor værdien af den er højest. 

En del af Europa

Energinet arbejder tæt sammen med andre europæiske TSO'er - Transmission System Operators.

Sammen udvikler vi energiforsyning til europæiske borgere gennem markedsudvikling og udbygning af fysisk infrastruktur. 

Energinet er med til at udvikle Europa-Kommissionens energiunion, så den flugter med dansk energipolitik. 

Din tryghed for energi

Energinet har ansvar for danskernes forsyningssikkerhed. Vi bruger ledninger, kabler og rør til at bringe energien frem. Med markederne og avanceret IT er lige så vigtige redskaber, når forbrugernes tryghed for energi skal sikres. 

Danmarks forsyningssikkerhed er blandt de absolut bedste i verden.

Fremtidens muligheder

Digitalisering er afgørende for fremtidens fleksible og grønne energiforbrug. 

Energinet driver og udvikler DataHub, der skal håndtere milliarder af timebaserede data om energiforbrug.

Big Data om produktion og forbrug af energi skal skabe øget konkurrence og nyskabende produkter på energiområdet. 

Energinet arbejder for dig

Energinet har ansvar for, at du og Danmark er forsynet med el og gas, både i dag og i fremtiden.

Vi ejer og udvikler rygraden i den danske el- og gasforsyning: de store højspændingsledninger og gasrør, som bringer strøm og gas frem til dit energiselskab. 

Vi varetager samfundets interesser, og vores opgave er at skabe værdi for borgere og erhvervsliv i Danmark. 

Energinet arbejder for en grøn omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan bruge vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales.

 

Virksomheden

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og forsyningsministeriet. 

Vi er en vidensvirksomhed med ca.1500 medarbejdere fordelt på ni bemandede lokationer i Danmark.

Vores hovedsæde ligger i Fredericia, og vi har en stor afdeling i Ballerup.