Bestyrelse

Bestyrelsen fastlægger på vores ejers vegne vores strategi og medvirker til at udvikle Energinet

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens beslutninger og disponeringer.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvor 8 er udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren og 3 er valgt af medarbejderne. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 4 år ad gangen og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Blandt bestyrelsens medlemmer er nedsat et revisions- og risikoudvalg, som hjælper bestyrelsen med at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem fungerer effektivt. Udvalget består af Marianne Sørensen (formand), Lars Clausen og Louise Høst. Revisions- og risikoudvalgets kommissorium kan læses her..

Bestyrelsesmedlemmer

 • Mogens Lykketoft, formand
 • Mogens Lykketoft, formand
 • Louise Høst
 • Rikke Hvilshøj
 • Marianne Sørensen Henriksen
 • Søren Marinus Sørensen
 • Lars Erik Clausen
 • Niels Frederik Bergh-Hansen
 • Nana Bule Sejbæk
 • Lasse Fagerlund Zinck Rasmussen
 • Berit Schilling Nielsen
 • Rasmus Thomsen Ingstrup

Mogens Lykketoft, formand

Mogens Lykketoft 

Tidligere formand for Folketinget, finansminister, udenrigsminister mm.

Indtrådt som ministerudpeget 1. september 2020. Udpegningsperioden udløber 30. april 2024.

Louise Høst

Louise Høst 

Direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Indtrådt som ministerudpeget 1. september 2020. Udpegningsperioden udløber 30. april 2024.

Rikke Hvilshøj

Rikke Hvilshøj

Public Affairs Director, GRACE Public Affairs A/S

Indtrådt som ministerudpeget 1. september 2020. Udpegningsperioden udløber 30. april 2024.

Marianne Sørensen Henriksen

Bestyrelsesmedlem Marianne Sørensen 

Group CFO, Rambøll Gruppen A/S

Indtrådt som ministerudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2024.

Søren Marinus Sørensen

Bestyrelsesmedlem Søren Sørensen 

Associate Professor, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet.

Indtrådt som ministerudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2024.

Lars Erik Clausen

Lars E Clausen 

Direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2024.

Niels Frederik Bergh-Hansen

Niels Bergh-hansen 

Tidl. direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2024.

Nana Bule Sejbæk

Bestyrelsesmedlem Nana Bule 

Operating Advisor hos Goldman Sachs Asset management.

Indtrådt som ministerudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2024.

Øvrige ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i Arla Group A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Axcelfuture
 • Formand for Regeringens Digitaliseringsråd
 • Formand for Udvalg for Grøn omstilling og klimapolitisk i Dansk Industri

Lasse Fagerlund Zinck Rasmussen

Lasse Zinck

Data-Specialist, D&V Vest, Energinet Teknik og Anlæg.

Indtrådt som medarbejdervalgt den 1. maj 2021

Valgperioden udløber den 23. august 2023.

 

Berit Schilling Nielsen

Berit Schilling

Gruppeleder, Økonomi og Facility Service, Energinet Forretningsservice 

Indtrådt som medarbejdervalgt den 1. januar 2021. 

Valgperioden udløber den 23. august 2023.

Rasmus Thomsen Ingstrup

Rasmus Ingstrup

Energipolitisk seniorrådgiver, Digitalisering, Energinet Koncern. 

Indtrådt som medarbejdervalgt den 29. august 2019. 

Valgperioden udløber den 23. august 2023.

Kontakt

Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsens kompetenceprofil dækker følgende områder:

 • Strategi og forretningsudvikling
 • Virksomhedsledelse
 • Finans, økonomi og risikostyring
 • Reguleringsforhold
 • Organisationsforhold
 • Forbrugerforhold
 • Konkurrenceforhold
 • Forskningsmiljøer
 • Sektorkendskab
 • Energisystemer, nationalt og internationalt
 • Specifikt kendskab til det danske el- og gassystem