Direktion

Direktionen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer, som bestyrelsen fastlægger

Thomas Egebo, CEO

Adm. direktør, CEO, Thomas Egebo
teg@energinet.dk

 

Søren Dupont Kristensen

Driftsdirektør, COO, Søren Dupont Kristensen
sdk@energinet.dk

 

Torben Thyregod, CFO

Finansdirektør, CFO, Torben Thyregod
tth@energinet.dk

Kontakt