Formål

Energinets formål er at eje, drive og udbygge overordnet energiinfrastruktur og varetage opgaver med sammenhæng hertil og herved bidrage til udviklingen af en klimaneutral energiforsyning. Energinet skal varetage hensyn til forsyningssikkerhed, klima og miljø samt sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene og effektivitet i sin drift. 

Forbrugerne finansierer vores aktiviteter over el- og gasregningen. Vi skal ikke optjene overskud.

Energinets opgaver hviler på Lov om Energinet.