Interessentforum

Energinets interessentforum består af eksterne repræsentanter fra el-, gas- og varmesektoren, interesseorganisationer og forskningsmiljøer.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har udpeget nyt interessentforum pr. 1/1 2022.

Birte Holst Jørgensen er formand for Interessentforum og udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Som en lovpligtig del af Energinets styring samarbejder virksomheden med et interessentforum bestående af 20-30 eksterne medlemmer. Forummet sikrer, at Energinets overordnede planlægning er præget af hensyntagen til energibranchen og udfordringer i samfundet.

Interessentforummet afgiver udtalelser om virksomhedens overordnede strategier og planer til Energinets ledelse. Dette sker med henblik på at understøtte driften af virksomheden, idet forummet ikke har kompetence til at træffe beslutninger.

Energinets Interessentforum mødes to gange om året til heldagsmøder.

Interessentforummets udtalelser kan læses i PDF til højre på siden.

Medlemmerne i Energinets Interessentforum bidrager hver især med indsigt i en række emner. De er udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren efter indstilling fra de berettigede organisationer, som det fremgår nedenfor.

 Navn Titel Indstillingsberettiget organisation 
Birte Holst Jørgensen Formand Interessentforum Udpeget af klima-, energi-, forsyningsministeren

Indsigt i el-, gas- og varmesektoren
Navn Titel  Indstillingsberettiget organisation 
Lykke Mulvad Jeppesen Head og Regulatory Analysis, Ørsted Green Power Denmark
Finn Andersen Direktør, Energi Fyn Green Power Denmark
Julie Starostka Afdelingschef, Green Power Denmark  Green Power Denmark
Per G. Kristensen  Chef for forretningsudvikling, Dansk Gasteknisk Center Dansk Gasteknisk Center (indsigt i gasdistribution)
Henrik Iversen Vice President, SEAS-NVE Green Power Denmark (indsigt i gashandel) 
Frank Rosager Direktør, Biogas Danmark Biogas Danmark
Kim Mortensen  Direktør, Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme  
Niels Larsen               Direktør, Foreningen Decentral Energi Foreningen Decentral Energi
Nana Winkler Specialkonsulent, Dansk Affaldsforening  Dansk Affaldsforening
Anders Millgaard
Direktør, Modstrøm Danmark De Frie Energiselskaber             
Indsigt i forbrugerforhold
Navn Titel  Indstillingsberettiget organisation
Louise Bank            
Seniorchefkonsulent, Dansk Industri Dansk Industri                          
Jens Astrup Madsen Chefkonsulent og energichef, Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer 
Martin Salamon  Cheføkonom, Forbrugerrådet Tænk   Forbrugerrådet TÆNK 
Maja Clemmensen Specialkonsulent, KL Kommunernes Landsforening 
Thomas Rohden  Politisk konsulent, SMVdanmark  SMVdanmark
Indsigt i samfundsmæssige forhold
Navn Titel   Indstillingsberettiget organisation                                        
Bodil Kristine Sejer  Regionsformand, TL Syddanmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd                            
Dorte Grinderslev          
Chefkonsulent, De Økonomiske Råd De Økonomiske Råds Sekretariat 
Indsigt i energiplanlægning samt forskning og udvikling
Navn Titel                                                                                    Indsigtsberettiget organisation                                            
Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Rektorkollegiet (økonomisk/samfundsfaglig/
juridisk indsigt)
Birgitte Egelund Olsen    Professor, Aarhus Universitet Rektorkollegiet (økonomisk/samfundsfaglig/
juridisk indsigt)
Birgitte Bak-Jensen Professor, Aalborg Universitet Rektorkollegiet (teknisk/miljømæssig/klimamæssig indsigt)
og DTU
 Jacob Østergaard  Professor og centerleder, DTU Elektro DTU (teknisk/miljømæssig/klimamæssig indsigt)
Indsigt i miljø- og klimaspørgsmål
Navn  Titel  Indstillingsberettiget organisation                                       

Camilla Damsø Pedersen  

Programchef, CONCITO     CONCITO                              
Gunnar Boye Olesen
Politisk koordinator, VedvarendeEnergi  VedvarendeEnergi 
 Julie Bangsgaard Abrahams  Rådgiver, Rådet for Grøn Omstilling  Rådet for Grøn Omstilling