Udlejning af overskydende kapacitet og plads på vores master

Energinet udlejer overskydende kapacitet på selskabets etablerede fiberoptiske forbindelser kaldet ”dark fibres”. Energinet udlejer også plads på vore master til montering af antenner og tilhørende udstyr.

Dark fibre: udlejning af overskydende kapacitet

Energinet udlejer overskydende kapacitet på selskabets etablerede fiberoptiske forbindelser kaldet ”dark fibres”. Energinet råder over fiberoptiske forbindelser på land og til havs og har udover forbindelser over hele Danmark forbindelser til Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Typiske kunder er telekommunikationsvirksomheder, datacentre og lignende. Udlejning sker gennem datterselskabet Energinet Associated Activities.

Cobra-kablet er det seneste skud på stammen i forhold til fiberforbindelser til udlandet. Med Cobra-forbindelsen er det muligt at få en direkte forbindelse fra Danmark til Holland udenom Tyskland.

Interesserede virksomheder kan rette henvendelse til: darkfibre@energinet.dk.

Energinets  fiberstrækninger
Energinets fiberstrækninger

Antenner: udlejning af plads på vore master

Energinet udlejer plads på vore master til montering af antenner og tilhørende udstyr. Typiske kunder er telekommunikationsvirksomheder.  Udlejning sker gennem datterselskabet Energinet Associated Activities.

Interesserede virksomheder kan rette henvendelse til antenna@energinet.dk