Oplysninger om deltagere i vores arrangementer

Sådan behandler vi oplysninger om dig, når du tilmelder dig et arrangement

Hvem er vi - Den ansvarlige for behandlingen af dine oplysninger:

Navn: Energinet SOV
Adresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia
CVR-nr.:28 98 06 71
Tlf: +45 70 10 22 44
E-mail: info@energinet.dk
Web: www.energinet.dk

Du finder en konkret kontaktperson for det enkelte arrangement i den kvitteringsmail, som du modtager efter tilmelding.

Hvilke oplysninger behandler vi, hvorfor og hvordan:

Vi har alene de oplysninger registreret om dig, som afgives ved tilmeldingen til et arrangement, dvs. din e-mail-adresse, navn, virksomhed, stillingsbetegnelse og eventuelt supplerende oplysninger til brug for det enkelte arrangement.
Vi behandler kun oplysningerne til brug for afholdelse af arrangementet og efterfølgende dokumentation heraf.
Når du har tilmeldt dig arrangementet på hjemmesiden, gemmer vi dine oplysninger til arrangementet er afholdt.
Umiddelbart efter din tilmelding på hjemmesiden, modtager du en kvitteringsmail med oplysninger om arrangementet, herunder en kontaktperson og dine muligheder for at afmelde dig arrangementet.
Efter arrangementet er afholdt, sletter vi alle oplysninger, med undtagelse af de oplysninger som fremgår af det materiale, som udarbejdes til brug for arrangementet, jf. straks nedenfor.
Navn, virksomhed og stillingsbetegnelse vil oftest fremgå af deltagerlister eller lignende materiale, som laves og udleveres i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Materiale som er udarbejdet til arrangementet, herunder deltagerlister mv., vil af dokumentationsmæssige formål være at finde i Energinets journaler også efter arrangementets afslutning i medfør af Lov om Energinet og Offentlighedslovens regler om journalisering. Dette materiale videregives periodisk til Statens Arkiver i medfør Arkivlovens regler herom. Tilsvarende vil materialet kunne blive genstand for en aktindsigt efter forvaltningslovens regler, hvorved oplysning om dit navn, virksomhed og stillingsbetegnelse kan blive udleveret til anden side.
Dine oplysninger behandles kun i lande definerede som sikre af EU, dvs. oplysningerne overføres ikke til nogen ikke-sikre lande udenfor EU/EEA.

Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du visse rettigheder, som er beskrevet nedenfor. Du gør brug af dine rettigheder ved at kontakte den kontaktperson som fremgår af kvitteringsmailen.
Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at afmelde dig arrangementet og trække din accept tilbage. Din e-mailadresse og øvrige oplysninger bliver herefter slettet hos os.
• Ret til at få indsigt i hvilke kategorier af oplysninger vi behandler om dig og hvorfor (svarende til det du kan har kunnet læse ovenfor) samt en kopi af oplysningerne.
• Ret til at få fejlagtige oplysninger rettet hos os.

Hvis du har problemer med at afmelde dig, kan du kontakte hjemmeside@energinet.dk.

Vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).
Du kan kontakte DPO’en på følgende måder:
• På e-mail: kontaktdpo@energinet.dk
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
• Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. DPO.

Klage til Datatilsynet

Ud over ovenstående rettigheder har du altid ret til at klage over vores behandling af data til datatilsynet (www.datatilsynet.dk):
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K