Password - eksterne brugere

Hvis du er blevet oprettet som bruger på en af vores eksterne webapplikationer, får du et midlertidigt password som du selv skal ændre.

Krav til password
Password skal som minimum bestå af 14 tegn.
Husk desuden at et password:
•skal indeholde både bogstaver og tal
•skal adskille sig fra de seneste ti anvendte passwords
•ikke må kunne udledes af lettilgængelige oplysninger som fx navn og initialer
•ikke må indeholde nationale specialtegn som fx æ,ø eller å
•ikke må være identisk med passwords, du anvender i andre sammenhænge
•skal skiftes hver 3. måned (du får besked, når det udløber)