Strategi

Energinets vision er grøn energi for en bedre verden. Hver dag arbejder vi med at designe, vedligeholde, udvikle og udbygge energisystemer, der vil gøre det muligt at bruge vedvarende energi til alt. I Danmark og globalt.

Energinets strategi: ENERGI TIL TIDEN 

Der skal tempo og skala på den grønne omstilling. Energinet spiller en central rolle og derfor vil vi med et fast afsæt i vores vision og vores unikke kerneopgaver rette et skarpt fokus på tre primære opgaver, der skal sikre et 100 pct. grønt energisystem i 2030. 

  • Infrastruktur i højt tempo 
  • Forsyningssikkerhed i et grønt energisystem 
  • Energimarkeder til fremtiden. 

Udviklingen stiller store krav til vores organisation og måden, vi arbejder og samarbejder på. Derfor sætter strategien også en klar retning for, hvordan vi som organisation lykkes med at levere på forventningerne i tæt samspil med vores omverden.

Læs mere i Energinets nye strategi ”Energi til tiden”, som kan downloades her.

En fokuseret udviklingsstrategi
Energisektoren gennemgår en forandring med et historisk omfang og hastighed. Derfor har Energinet ikke en strategi med en bestemt gyldighedsperiode. Vores strategi er dynamisk, så den udvikles i takt med ny lovgivning og nye tendenser, som har indflydelse på vores kerneopgave.

Strategien er godkendt at Energinets bestyrelse 29. november 2022