Årsrapport 2022: Et ekstraordinært energi-år

I årsrapporten gør Energinet status over et helt ekstraordinært år, hvor forsyningssikkerheden blev sat under pres - og hvor grøn omstilling fik en central placering i europæisk og dansk energi- og sikkerhedspolitik. En udvikling, der sætter historisk store forventninger til Energinets bidrag til samfundet.

2022 blev på mange måder et vildt energi-år for Danmark og resten af Europa. Den geopolitiske udvikling har sat forsyningssikkerheden under pres – og for hurtigst muligt at gøre Europa uafhængig af russisk energi har EU og regeringsledere i løbet af året sat ind med en række ambitiøse tiltag. I Danmark har sommerens klimaaftale således flyttet målstregen for et næsten 100 procent grønt energisystem fra 2040 eller 2050 til 2030.

Dermed er et højt tempo altså blevet til et ekstremt højt tempo, når Energinet skal levere på sin kerneopgave - at omstille energisystemet til vedvarende energi med høj forsyningssikkerhed og til en pris, der er til at betale. Derfor satte Energinet i slutningen af 2022 en skarp kurs for organisationen med en ny strategi; Energi til tiden. Den skal sikre, at Energinet prioriterer og fokuserer sine aktiviteter på det vigtige og det rigtige – og sørge for, at organisationen geares til at levere på mange flere og nye komplekse opgaver.

Vigtige milepæle og aktiviteter i 2022

  • Et solidt og hurtigt beredskab var med til at fastholde en høj forsyningssikkerhed gennem hele 2022. Det lykkedes bl.a. at fylde gaslagrene til vinteren 22/23 i intensiv dialog med markedets aktører og gaslagrenes kunder - til trods for massive prisstigninger hen over sommeren.
  • 30. november gik gasrørledningen Baltic Pipe i drift før tid trods udfordringer undervejs i anlægsprojektet og kan nu sende op mod 10 milliarder kubikmeter gas om året fra Norge til Polen.
  • Energinet fik grønt lys til at investere i 7 nye gasanlæg , som skal håndtere den stigende mængde biogas. De nye anlæg forventes idriftsat hurtigst muligt, og senest i 2026.
  • Forsyningstilsynet godkendte Energinets forslag om den såkaldte producentbetaling, der blandt andet betyder, at ejere af solcelleparker og vindmøller (som følge af de politiske beslutninger i Klimaaftalen fra 2020) skal betale flere af de udgifter, som deres anlæg medfører for elnettet.

En række kontinuerlige strategiske indsatser og initiativer skal være med til at sikre, at Energinet kan øge tempoet og levere på forventningerne, blandt andet

  • store investeringer i eltransmissionsnettet, så det ikke bliver en hæmsko for grøn omstilling.
  • udlicitering af opgaver for 10 mia. kr. til firmaer, der skal levere ”turn key” ledningsanlæg og højspændingsstationer.
  • et tværgående myndighedssamarbejde, der skal reducere sagsbehandlingstiden på de mange nye anlægsprojekter.
  • en omfattende indsats på tværs af Energinets IT-landskab, så virksomheden er rustet til fremtiden.

Læs meget mere om Energinets aktiviteter og resultater her i årsrapporten

Klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af årsrapport 2022 udestår.

Kontakt os

Regnskabet

Energinets nettoomsætning var i 2022 godt DKK 10.597 mio. og årets resultat DKK 440 mio. før skat. Resultater for Energinet-koncernen anses samlet set for at være tilfredsstillende."I 2022 blev forsyningssikkerheden sat under pres, og vi havde fokus på at opretholde en sikker energiforsyning. Samtidig skal en ny strategi geare Energinet til historisk høje forventninger, når vi skal lykkes med vores vigtige bidrag til en hastig grøn omstilling."

Thomas Egebo, Administrerende direktør i Energinet

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.