Årsrapport 2023: Større uforudsigelighed tester balanceevnen

I årsrapporten gør Energinet status over endnu et ekstraordinært energiår, der bar præg af at omstillingen til grøn energi i Danmark sker samtidig med Europa og resten af verden. En udvikling, der på mange måder har stor indflydelse på de danske udbygningsplaner og dermed på Energinets kerneopgave.

En større grad af uforudsigelighed og en hastig udbygning af grøn energiproduktion og -forbrug i Danmark og verden omkring os betyder, at vi i Energinet i stigende grad bliver testet på vores evne til at fokusere – og til at balancere. Når vi skal balancere udbygning af elnettet i et højt tempo med mangel på komponenter og priser på himmelflugt. Balancere det vigtige hensyn til borgere og biodiversitet med at renovere og bygge rigtigt meget nyt. Balancere øget digitalisering og deling af mange flere data med stigende cyberkriminalitet. Og helt konkret, når vi skal balancere et elnet, der inden længe baserer sig på fluktuerende energikilder som vind og sol. Blot for at nævne nogle.

Det er med andre ord blevet vanskeligere at levere på vores kerneopgave uden at miste balancen, når vi skal omstille energisystemet til grøn energi med høj forsyningssikkerhed til en pris, der er til at betale.

Derfor følger vi den kurs, der er sat med vores strategi, Energi til tiden, når vi planlægger, bygger og driver fremtidens energiinfrastruktur.

Her er nogle af årets vigtigste milepæle og aktiviteter

  • Danmark blev i 2023 transitland for både el og gas. Efter tre års anlægsarbejde og en del bump på vejen er gasledningen Baltic Pipe nu i fuld drift og sendte i år 6,3 milliarder kubikmeter gas fra Norge til Polen. Vi er også begyndt at udveksle strøm med englænderne. Energinet har sammen med vores engelske samarbejdspartner, National Grid, etableret verdens længste søkabel - den 765
    km lange elforbindelse, Viking Link, som gik i drift ved årsskiftet.
  • Sommerens politiske aftale om etablering af en brintinfrastruktur i Danmark er et vigtigt skridt for at kunne udvikle et velfungerende grønt energisystem frem mod 2030. Det er også en stor og vigtig opgave for Energinet, idet vi skal stå for en rørført infrastruktur på tværs af landet til et brintlager og forbindelserne til udlandet til lands og til vands.
  • Forsyningstilsynet godkendte Energinets forslag om ”differentieret netadgang”, som betyder at store elforbrugere, der er tilsluttet eltransmissionsnettet, fremover kan slippe billigere i transport af strøm mod at slække på visheden for strøm i stikkontakterne.
  • Der er fortsat lagt store kræfter i at styrke og konsolidere vores IT-fundament, ligesom vi også i 2023 havde et stort fokus på at udnytte mulighederne i data og digitalisering. Blandt andet lancerede vi en digital kundeportal.
  • 2023 var det første år, hvor Energinet arbejdede under en ny indtægtsramme-regulering for de aktiviteter, som er en del af el- og gastransmission. Det betyder, at der introduceres en bundlinje, som defineres med baggrund i Energinets evne til at levere indenfor en i forvejen fastsat indtægtsramme (baseret på historiske omkostninger.)

Læs mere om Energinets aktiviteter og resultater her i årsrapporten

REGNSKABET

Omsætningen i 2023 var på 11.066 mio. kr. Dermed er den lavere end i 2022, der var et vildt år med energikrise og russisk invasion af Ukraine, som medførte store prisstigninger på energi og politiske beslutninger om at mangedoble elproduktionen fra vindmøller og solceller.

Omvendt ligger omsætningen markant højere end for blot få år siden, fx 2020 hvor den var på 5,7 mia. kr. Den markante stigning på få år afspejler, at der er sat voldsom turbo på at omstille energisystemerne og koble dem stærkere sammen med vores naboer.

Energinet kom tilsvarende ud af 2023 med et overskud på 1.474 mio. kr. før skat. Det er 400 mio. kr. mere end forventet. Årsagerne er bl.a. øget salg af lagerkapacitet i datterselskabet Gas Storage Denmark og færre udgifter end forventet, primært fordi Energinets anlæg i 2023 helt usædvanligt ikke har været ramt af havarier eller skader, fx søkabler beskadiget af skibsanker eller lign.

Årets resultat tager udgangspunkt i en økonomisk regulering og et tilsyn af Energinets ejer (staten) og Forsyningstilsynet – og er i overensstemmelse med de foreløbige udmeldte rammer i den indtægtsrammeregulering, som Energinet blev underlagt 1. januar 2023.

Se også nyheden, hvor Energinet gør status over endnu et vildt år.

Kontakt"Måske må vi erkende, at en større grad af uforudsigelighed er blevet den nye normal. Det stiller krav til vores evne til at fokusere og balancere komplekse dilemmaer, når vi udfører vores kerneopgave."

Thomas Egebo, Administrerende direktør i Energinet

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.