Hybridvarmepumper til grøn omstilling

Januar 2018: Energinets analyse af hybridvarmepumper som et grønt alternativ til individuel opvarmning

Hent rapport
Energinet har analyseret mulighederne i at varmepumper og hybridvarmepumper bliver udrullet i stor skala i områder, der i dag opvarmes med naturgas. En hybridvarmepumpe er en kombination af en gaskedel og en luft-vand-varmepumpe. Varmepumpen er mindre, end hvis varmepumpen skulle levere hele varmemængden, da gaskedlen kan tage over, når det er optimalt.

Grafik - Hybridvarmepumper - det bedste fra el og gas
Analysen viser, at nogle af fordelene ved større udbredelse af hybridvarmepumper er:

• Konverteres gasopvarmning til hybridvarmepumper, kan gasforbruget til opvarmning reduceres til mellem 10 % og 50 % af oprindeligt gasforbrug.

• CO2-udslippet til opvarmning vil med hybridvarmepumper kunne halveres i 2020 pga. varmepumpens høje effektivitet og den voksende VE-andel i både el og gas.

• Hybridvarmepumper kan være velegnede i ældre boliger uden gulvvarme, da rene varmepumper har relativt dårlig virkningsgrad ved de høje temperaturer som ældre varmeanlæg anvender.

• Hybridvarmepumpen belaster elnettet mindre, og giver dermed i nogle tilfælde et mindre behov for spidslastkapacitet, end ved en tilsvarende udbygning med rene elvarmepumper. Desuden tilbyder hybridvarmepumpen en ekstra fleksibilitet, da man kan slukke for varmepumpen, når der er behov for det.

Konverteres alle bygninger med gasopvarmning til hybridvarmepumper vil gasforbruget til opvarmning falde til et niveau, så det realistisk kan dækkes med 100 % grøn gas (svarende til 7 store biogasanlæg).

Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.