Årsrapport 2007

Læs om Energinets resultater for 2007

Hent rapport

Årsrapporten er Energinets eksterne koncernregnskab. Rapporten aflægges i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og revideres af Rigsrevisionen og intern revision. Rapporten indeholder en ledelsesberetning samt økonomiske nøgletal.

Årsrapporten udkommer hvert år i marts, halvårsrapporten i august.

Energinet.dk er som en selvstændig offentlig virksomhed underlagt hvile i sig selv-princippet, og det er derfor ikke målet at skabe sorte tal på bundlinjen. I stedet arbejder Energinet.dk for at skabe mest mulig værdi for samfundet igennem vores evne til at opretholde en høj forsyningssikkerhed for el og gas, vores bidrag til en samfundsøkonomisk effektiv omstilling og til et sundt investeringsklima i energisektoren.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.