Årsrapport 2013

I årsrapport 2013 kan du læse om Energinets resultater i 2013 og om vores forventninger til fremtiden

Hent rapport

Resumé

Årsrapporten aflægges i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og revideres af Rigsrevisionen og intern revision. Rapporten indeholder en ledelsesberetning samt økonomiske nøgletal.
Årsrapporten udkommer hvert år i marts, halvårsrapporten i august.

Vedvarende energi fylder mere

Danmark er i top på energiområdet i verden og høstede i 2013 anerkendelse for det. Vi formår både at have en høj forsyningssikkerhed samtidig med, at der skabes grøn vækst, hvor vedvarende energi fylder mere og mere. Den høje forsyningssikkerhed i 2013 forblev intakt på trods af to Early Warnings i gasforsyningssikkerheden i foråret. Gasforsyningssikkerheden er dog allerede optimeret på den korte og lange bane med en ny gasledning til Tyskland. Årsrapporten er Energinets eksterne koncernregnskab.  

Energinet er som en selvstændig offentlig virksomhed underlagt hvile i sig selv-princippet, og det er derfor ikke målet at skabe sorte tal på bundlinjen. I stedet arbejder Energinet for at skabe mest mulig værdi for samfundet igennem vores evne til at opretholde en høj forsyningssikkerhed for el og gas og vores bidrag til en samfundsøkonomisk effektiv grøn omstilling af det danske energisystem.