Årsrapport 2014

I årsrapport 2014 kan du læse om Energinets resultater i 2014 og om vores forventninger til fremtiden

Hent rapport

Resumé

Årsrapporten er Energinets eksterne koncernregnskab. Rapporten aflægges i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og revideres af Rigsrevisionen og intern revision. Rapporten indeholder en ledelsesberetning samt økonomiske nøgletal.
Årsrapporten udkommer hvert år i marts, halvårsrapporten i august.

Energinet er som en selvstændig offentlig virksomhed underlagt hvile i sig selv-princippet, og det er derfor ikke målet at skabe sorte tal på bundlinjen. I stedet arbejder Energinet for at skabe mest mulig værdi for samfundet igennem vores evne til at opretholde en høj forsyningssikkerhed for el og gas, vores bidrag til en samfundsøkonomisk effektiv omstilling og til et sundt investeringsklima i energisektoren. Disse tre punkter er vores løfter til samfundet og vores målestok for succes.

Andelen af vindenergi i elsystemet steg

Danmark fastholdte i 2014 en af Europas højeste forsyningssikkerhed for både el og gas samtidig med, at andelen af vindenergi i elsystemet steg fra 33 % til 39 % af vores elforbrug. Den udvikling stemmer godt i overens med Folketingets ambition om, at halvdelen af Danmarks strøm i 2020 skal komme fra vindenergi.

I årsrapporten 2014 kan du også i fem kapitler læse om de vigtigste udfordringer og skismaer som den grønne omstilling giver, samt den internationale kontekst løsningerne skal indgå i. For mere internationalt samarbejde er også en nødvendighed for Danmark og EU, hvis de politiske mål i fremtiden skal opnås.