Årsrapport 2015

I årsrapport 2015 kan du læse om Energinets resultater i 2015 og om vores forventninger til fremtiden

Hent rapport

Resumé

Danmark er et af de lande, der er nået længst i omstillingen til en bæredygtig energiforsyning, og med 42 pct. vindkraft i forhold til elforbruget i 2015 fremhæves Danmark ofte som et eksempel på, at det teknisk og økonomisk er muligt at basere energiforsyningen på store andele af vedvarende energi. Men det bliver også stadigt tydeligere, at en effektiv grøn omstilling ikke kan realiseres land for land. Med målene for endnu større mængder vedvarende energi i Danmark såvel som i det øvrige Europa vokser behovet for større markedsmæssig harmonisering og fysisk sammenhæng, så energien kan udnyttes optimalt.

Baggrund for årsrapporten

Årsrapporten er Energinet’s eksterne koncernregnskab. Rapporten aflægges i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og revideres af Rigsrevisionen og intern revision. Rapporten indeholder en ledelsesberetning samt økonomiske nøgletal.
Årsrapporten udkommer hvert år i marts, halvårsrapporten i august.

Energinet er som en selvstændig offentlig virksomhed underlagt hvile i sig selv-princippet, og det er derfor ikke målet at skabe sorte tal på bundlinjen. I stedet arbejder Energinet for at skabe mest mulig værdi for samfundet igennem vores evne til at opretholde en høj forsyningssikkerhed for el og gas, vores bidrag til en samfundsøkonomisk effektiv omstilling og til et sundt investeringsklima i energisektoren. Disse tre punkter er vores løfter til samfundet og vores målestok for succes.

Få afbrudsminutter 

Som i de foregående år var Danmarks el- og gasforsyningssikkerhed på et højt europæisk niveau i 2015 med meget få afbrydelsesminutter i elforsyningen og ingen afbrydelser i gasforsyningen overhovedet. Den overordnede gasforsyning har aldrig oplevet afbrud endnu, men i fremtiden skal der tænkes i nye retninger for at fastholde det høje niveau, da gasproduktionen fra de danske felter i Nordsøen er aftagende.

Energinet forsøger hele tiden at fremtidssikre den høje forsyningssikkerhed og investerer derfor i disse år i nye elforbindelser til Tyskland og Holland samt England på længere sigt.

Mere vindenergi 

Vindenergi gik fra 2014 til 2015 fra at være 39 % til 42 % af det danske elforbrug. Det går dermed fortsat i den rigtige retning frem mod Folketingets 2020-mål om, at 50 % af elforbruget skal dækkes af vindenergi.

Årsrapporten 2015 giver også en grundig beskrivelse af indsatser, risici og resultater inden for Energinet’s 5 hovedaktiviteter, der indrammer vores opgave og hvis enkelte mål understøtter vores tre løfter til samfundet. De fem aktiviteter er transmission, systemdrift, markeds- og systemudvikling, forvaltningsopgaver og kommercielle aktiviteter.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.