Årsrapport 2021: Klimamålsætninger kræver tempo og skala

Energinet har netop udgivet sin årsrapport, som fremlægger årets resultater og fortæller, hvordan virksomheden ser og forbereder sig på fremtidens udfordringer.

Hent rapport

Hvis man skal pege på to ting, der satte sit tydelige præg på Energinet og energisektoren i 2021, så er det forandringer og hastighed. Ny dansk og europæisk lovgivning og erhvervslivets voksende appetit på investeringer i grøn energi er med til at give den grønne omstilling yderligere luft under vingerne. For at sikre, at vi er på forkant med udviklingen har Energinet i 2021 justeret sin dynamiske strategi med et skærpet fokus på vigtige emner som digitalisering, sektorkobling, bæredygtighed og hastighed, der alle skal være med til at drive udviklingen frem mod 2030.

Også den alvorlige krise i Ukraine påvirker samfundet generelt og særligt den europæiske energisektor. Udviklingen kan få stor betydning for Energinets rolle i samfundet og bekræfter vigtigheden af vores strategiske retning – og understreger behovet for hastighed i forhold til den grønne omstilling af vores energisystemer.

Rapporten giver også en status over Energinets vigtigste aktiviteter og fremdrift i forbindelse med etablering af vigtig infrastruktur i et integreret, europæisk energimarked.

Vigtige milepæle og aktiviteter i 2021

  • Baltic Pipe rammes af et delvist stop for anlægsarbejdet, hvilket har påvirket projektet både tidsmæssigt og økonomisk. En ny miljøtilladelse satte gang i anlægsarbejdet på de sidste strækninger 1. marts 2022
  • Energinet underskriver i november nye samarbejdsaftaler med belgiske Elia og tyske 50Hertz, som betyder, at elforbindelser til og fra de danske energiøer er rykket et stort skridt nærmere
  • Anlægsarbejdet på Viking Link-forbindelsen til England er i fuld gang
  • Energinet fremlægger forslag til en modernisering af tarifferne, som i højere grad afspejler omkostningerne for producenternes rådighed for brug af nettet og belønner forbrugerne for at udvise fleksibilitet
  • Implementeringen af ny forretningsmodel i anlægsforretningen skal styrke Energinets evne til at kunne levere mere, hurtigere

Herudover var der god fremdrift på strategisk vigtige områder, der skal ruste Energinet til fremtiden og understøtte den grønne omstilling af vores energisystem

  • En række kontinuerlige initiativer til at styrke sektorkobling, digitalisering og samarbejdet med omverden, hvilket er kritisk for at sikre balance i et energisystem, hvor energien produceres som solen skinner og vinden blæser
  • Investeringer i det eksisterende elnet, så det ikke bliver en hæmsko for grøn omstilling.
  • Forberedelser til en ny økonomisk indtægtsrammeregulering (fra 2023), som kan udfordre Energinets evne til at leve op til forventningerne

Læs mere om årets resultater og Energinets forberedelser til fremtiden her i årsrapporten.

Klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af årsrapport 2021 udestår.

Kontakt os

Regnskabet

Energinets nettoomsætning var i 2021 godt DKK 8 mia. og årets resultat DKK 552 mio. før skat. Resultater for Energinet-koncernen anses samlet set for at være tilfredsstillende.  

Modtag besked, når der er nye publikationer