Energinets Bæredygtighedsrapport 2021

Bæredygtighedsrapport 2021 udgør Energinets samlede redegørelse for bæredygtighedsindsatser og samfundsansvar på vejen mod den grønne omstilling.

Hent rapport

Bæredygtighed er en del af Energinets DNA og er derfor tæt koblet til Energinets overordnede strategi - det afspejles i vores aktiviteter og i Bæredygtighedsrapporten 2021. Rapporten beskriver et skærpet fokus på bæredygtighed, og udtrykker den rejse, Energinet er på i øjeblikket.

Bæredygtigheds rapport 2021Rapporten afspejler også Energinets strategiske prioriteter indenfor bæredygtighed i form af et Program for Bæredygtighed, som sætter rammen for vores arbejde på området.


Vi har i år således både haft mangfoldighed, fleksibel arbejdsplads, principper for bæredygtige indkøb samt nye delmål for reduktion af metan-emissioner fra vores anlæg på paletten. For at nævne nogle få. 

Derudover blev Energinet i 2021 omfattet af den nye taksonomiforordning fra EU. Det har vi grebet an, så taksonomien understøtter vores øvrige bæredygtighedstiltag. Sammen med vores eget Program for Bæredygtighed har det taget os det næste skridt i forhold til at måle, dokumentere og fokusere vores indsatser. 

Rapporten er desuden Energinets afrapportering til UN Global Compact som den formelle COP (Communication On Progress).
 

 

Energinets klimamål

Klima og miljø prioriteres højt i Energinet, og vi arbejder løbende med forskellige tiltag, der skal nedbringe vores emissioner. Til at understøtte dette, har Energinet etableret vores egne klimamål, hvor udviklingen måles gennem vores klimaregnskab (s. 37 i Bæredygtighedsrapport 2021). 

Energinets 5 klimamål: 

  • Understøtte at nettab og energiforbrug til transmissionsnettet er CO2 neutralt i 2030 
  • Understøtte at udslip fra naturgas er CO2 neutralt, og SF6-gas er udfaset i 2050 
  • Energinets administrative virksomhedsdrift skal være CO2 neutral i 2030 
  • Energinets persontransport skal være CO2 neutral i 2025 
  • Energinet vil opsætte et ambitiøst klimamål på indirekte emissioner (scope 3)

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.