Energinets bæredygtighedsrapport 2023

Bæredygtighedsrapport 2023 udgør Energinets samlede redegørelse for bæredygtighedsindsatser og samfundsansvar på vejen mod den grønne omstilling.

Hent rapport

Det haster som aldrig før med den grønne omstilling, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid for vores klode. Den opgave tager vi dybt seriøst i Energinet, og vi har blikket fast rettet mod at bidrage med vores del.

Bæredygtighed er en balance mellem klima- og miljøhensyn, sociale forhold og god selskabsledelse, denne tilgang kan forkortes ESG (Environmental, Social, Governance). Bæredygtighed er et komplekst område med ofte modsatrettede interesser og hensyn, og det høje tempo i Energinet gør det sværere at navigere i bæredygtighedens dilemmaer. De klimamæssigt bedste valg kan indeholde risici på sociale områder, og hensyn til natur og miljø kan bremse fremskridt indenfor grøn omstilling.

Bæredygtighed er integreret i Energinets kerneopgave, men i disse år er der øget fokus fra det omgivende samfund på at vi ikke kun arbejder mod et bæredygtigt mål, men at vi også gør det på en bæredygtig måde. Samtidigt er der øget regulering fra både danske og europæiske myndigheder, som både stiller krav til reduktion af vores klimapåvirkning, og til øget transparens af virksomheders påvirkning på det omgivende samfund.

Energinet og andre store virksomheder skal i stigende grad kunne redegøre for vores påvirkning, resultater og risici indenfor bæredygtighed på linje med det finansielle område. Det kræver et stort arbejde på tværs af organisationen at skaffe de rette data, men det giver os også nye muligheder for tage hensyn til den klimamæssige og sociale bundlinje på linje med den finansielle. 

I bæredygtighedsrapporten 2023 kan du læse mere Energinets arbejde med ESG og blive klogere på  alt fra kønsdiversitet og menneskerettigheder til CO2-udledning og biodiversitet. Rapporten beskriver et år, hvor Energinet har taget en række vigtige skridt for at sikre både at vi kan løfte vores ansvar på bæredygtighedsområdet, men også for at sikre compliance med nye krav om rapportering.

 

Tre centrale resultater indenfor bæredygtighed i 2023

En samlet CO2-udledning på 461.932 ton CO2e

– mens vores samlede udledninger er forhold til 2022, er vores direkte udledninger (scope 1) steget . Det betyder at vi har udledt mere selv gennem f.eks. flaring og transport af naturgas, primært pga. idriftsættelsen af gasledningen Baltic Pipe. Til gengæld har vi udledt mindre igennem vores indkøb i år end i 2022, denne post kan dog stige igen alt afhængigt af hvilke projekter Energinet skal lave.

 

En medarbejdersammensætning på 36% kvinder og 64% mænd

- vi har i år opnået vores diversitetsmål for 2025. Mens der generelt er kommer flere kvinder i Energinet er andelen af kvinder i lederstillinger dog faldet fra 37% i 2022 til 34% i 2023.

 

 Tre nye mål indenfor bæredygtighed

- det betyder at vi har sat os for at være klimaneutrale i 2045, give et positivt nettobidrag til den danske natur i 2030 og nyttiggøre, genanvende eller genbruge 90% af vores affald ved udgangen af 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data til dit klimaregnskab

Energinet indsamler data som du kan bruge til at beregne klimapåvirkningen af dit energiforbrug. Det kan du fx bruge når du udarbejder klimaregnskab i forbindelse med ESG- og bæredygtighedsrapportering. 

Beregn klimapåvirkningen af dit energiforbrug her

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.