Behov for systembærende egenskaber i Danmark

Elsystemet er mere robust end vist i tidligere analyser. I rapporten kan du læse om behovet for systembærende egenskaber i Danmark ved netfejl.

Hent rapport

RESUMÉ

Energinet har i perioden 2015-2017 analyseret behovet for systembærende egenskaber i Danmark i forhold til at kunne drive elsystemet sikkert i tilfælde af netfejl. Analyserne har afdækket en lang række scenarier og viser, at elsystemet er mere robust end vist i tidligere analyser. Disse konklusioner blev præsenteret for aktørerne i løbet af 2016 og 2017, hvor Energinet lovede at offentliggøre et skriftligt materiale om analyserne. Denne publikation beskriver konklusionerne og giver en overordnet redegørelse for den bagvedliggende metodik og antagelser.

Analysen er én komponent i opgørelsen af det samlede behov for systembærende egenskaber. Analysen fokuserer på behovet for systembærende egenskaber ved netfejl, som medfører det største behov for systembærende egenskaber. Den almindelige drift af elsystemet kan afdække lokale behov, som ligger ud over analysens konklusioner.

Prognoser for drift

Energinet offentliggør også prognoser for behovet for systemydelser. Disse prognoser indeholder Energinets forventning til det samlede behov, altså både behovet, som sikrer elsystemet mod netfejl, og behovet i forhold til den almindelige drift af elsystemet.

 

Revideret 1. juni 2018: Tekstmæssige præciseringer er indarbejdet. Begrebet ”normaldriftssituationer” er erstattet med ”intakt net”. Intakt net vil sige rådighed over alle netkomponenter med væsentlig betydning for systembærende egenskaber.

Modtag besked, når der er nye publikationer