BUSINESS CASE FOR ENERGIØ BORNHOLMS ELINFRASTRUKTUR

Energinets business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur viser, at der er god samfundsøkonomi i at forbinde havvind fra Energiø Bornholm til både Danmark og Tyskland, hvormed de to landes elmarkeder også får en ekstra forbindelse.

Hent rapport
Energinets business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur giver beslutningstagere og andre interesserede et billede af den samfundsøkonomiske værdi af energiøens elinfrastruktur og hvilken konkret løsning, som er den foretrukne. Desuden belyses implikationer for Energinets selskabsøkonomi.
 
Sammen med Energistyrelsens beregninger af energiøens samlede rentabilitet vil denne business case udgøre en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for politiske beslutninger om den videre udvikling af Energiø Bornholm.
 
 
 

 

Energinets business case handler kun om elinfrastrukturen

Energinet skal med business casen udelukkende vurdere den samfundsøkonomiske værdi af den elinfrastruktur, som gør det muligt at forbinde strømmen fra Energiø Bornholm med elmarkeder i et eller flere lande.

Som det fremgår af business casen er vurderingen, at en forbindelse til både Danmark og Tyskland vil medføre en milliardstor samfundsøkonomisk nettogevinst i forhold til, hvis Energiø Bornholm kun blev forbundet til Danmark.

Det er vigtigt at understrege, at Energinets business case ikke svarer på spørgsmålet om Energiø Bornholms samlede rentabilitet, da omkostninger til opførelse af havmølleparkerne ikke er medregnet.


Vigtige begivenheder siden bestyrelsens godkendelse d. 29. marts 2022

31. marts 2022 sendte Energinet ansøgning til klima-, energi- og forsyningsministeren om godkendelse af Energiø Bornholms elinfrastruktur efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet jf. § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 af 28. maj 2021 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

26. juli 2022 blev der indgået politisk aftale ( en såkaldt Memorandum of Understanding) mellem Danmark og Tyskland om etablering af en elforbindelse mellem de to lande via Energiø Bornholm. Principperne i denne aftale medfører blandt andet, at Tyskland vil bidrage med en delfinansiering af Energinets omformeranlæg på Bornholm. Dermed reduceres Energinets estimat af det samlede anlægsbudget fra de 16,9 mia. DKK oplyst i business cases til i stedet ca. 13,9 mia. DKK. Tilsvarende vurderer Energinet, baseret på den politiske aftale, at de forventede afledte driftsomkostninger vil reduceres fra 121 mio. DKK per år til 114 mio.

29. august 2022 indgik forligspartierne bag Energiø Bornholm i Folketinget politisk aftale om, at Energiø Bornholms havvindkapacitet udvides fra 2 til 3 GW. Energinets beregninger af omkostninger og samfundsøkonomisk værdi omfattede i business casen både scenarier om 2 og 3 GW havvind ved Energiø Bornholm. Den her nævnte politiske aftale betyder for business casen dermed kun, at de heri beskrevne muligheder for 2 GW ikke længere er relevante.

4. oktober 2022 modtog Energinet klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af projektet "Energiø Bornholms elinfrastruktur”. Godkendelsen var betinget af senere indgåelse af aftale om blandt andet ejerskab og omkostninger mellem de to TSO’er. Af godkendelsen fremgår blandt andet: ”Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med beskrivelserne i materialet, der er fremsendt til brug for sagens behandling, herunder valg af teknisk løsning og øvrige forudsætninger, der fremgår af Energinets business case for projektet. Såfremt der sker væsentlige ændringer af projektet, skal dette meddeles Klima-, Energi-og Forsyningsministeriet uden unødige forsinkelser med henblik på særskilt godkendelse af ændringerne”.

14. november 2022 blev den eksisterende samarbejdsaftale mellem Energinet og den tyske TSO, 50Hertz udvidet med aftaler om blandt andet ejerskab og omkostninger.

Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.