DataHub Markedsrapport, august 2017

DataHub Markedsrapport præsenterer udviklingen på detailmarkedet gennem relevante nøgletal og statistik baseret på data fra DataHub for perioden fra 2014 og frem. Rapporten udgives 2 gange årligt og bliver løbende udbygget med relevante data.

Hent rapport

I rapporten findes nøgletal som fx forbrugernes og elleverandørernes aktivitet i markedet, udviklingen i antallet af elleverandører de seneste år og et markedskoncentrationsindeks opdelt på store og små kunder.