DataHub Markedsrapport, Februar 2021

DataHub Markedsrapport præsenterer udviklingen på detailmarkedet gennem relevante nøgletal og statistik baseret på data fra DataHub for perioden fra 2014 og frem. Rapporten udgives 2 gange årligt og bliver løbende udbygget med relevante data.

Hent rapport

For at understøtte den generelle transparens i elmarkedet, udgives denne markedsrapport med en række nøgletal og statistik baseret på data fra DataHub.

I rapporten findes nøgletal som fx forbrugernes og elleverandørernes aktivitet i markedet, udviklingen i antallet af elleverandører de seneste år og et markedskoncentrationsindeks opdelt på store og små kunder.

Datahub Markedsrapporten (nu Detailmarkedsrapport) er blevet automatiseret og vil fremover ikke blive publiceret på Energinets hjemmeside. Den nye detailmarkedsrapport kan findes på Energi Data Portalen under publikationer og bliver opdateret hver måned. Se den på følgende link: https://energidataportal.dk/publications