Elmarkedsorientering 2019

Energinet Elsystemansvar arbejder med udvikling, drift og design af elmarkederne i bred forstand, det vil sige inden for systemydelses- og engrosmarkederne såvel som inden for detailmarkedet.

Hent rapport

Energinet Elsystemansvar ønsker at skabe øget transparens om markedsudviklingsprojekter. Som led heri er Elmarkedsorienteringen blevet udarbejdet.

Elmarkedsorienteringen skal give markedets aktører et samlet overblik over igangværende implementeringsprojekter på elmarkedsområdet, som Energinet Elsystemansvar er involveret i.

Kontakt

Modtag besked, når der er nye publikationer