Elmarkedsorientering 2020

Energinet Elsystemansvar arbejder med udvikling, drift og design af elmarkederne i bred forstand, det vil sige inden for systemydelses- og engrosmarkederne såvel som inden for detailmarkedet.

Hent rapport

Energinet Elsystemansvar ønsker at skabe øget transparens om markedsudviklingsprojekter.

Som led heri er Elmarkedsorienteringen blevet udarbejdet. Elmarkedsorienteringen giver markedets aktører et samlet overblik over igangværende implementeringsprojekter på elmarkedsområdet, som Energinet Elsystemansvar er involveret i.

Kontakt

SUBSCRIBE TO REPORTS

Receive notification directly by mail.