Elmarkedsorientering 2021

Energinet Systemansvar arbejder med udvikling, drift og design af elmarkederne i bred forstand, det vil sige inden for systemydelses- og engrosmarkederne såvel som inden for detailmarkedet.

Hent rapport

Energinet Systemansvar ønsker at skabe øget transparens om elmarkedsudviklingsprojekter.

Som led heri er Elmarkedsorienteringen blevet udarbejdet. Elmarkedsorienteringen giver markedets aktører et samlet overblik over igangværende implementeringsprojekter på elmarkedsområdet, som Energinet Systemansvar er involveret i.

Modtag besked, når der er nye publikationer