Elsystemansvar Strategi 2018-2020

Øget digitalisering, internationalisering og tættere interessentsamarbejde er centrale dele i Elsystemansvars strategi 2018-2020.

Hent rapport
Elsystemansvar er en del af Energinet-koncernen, der blandt andet ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet.

Elsystemansvar har ansvaret for den danske elforsyningssikkerhed, bidrag til markedsudvikling på elområdet, den daglige drift af det danske eltransmissionsnet og en målrettet forsknings- og innovationsindsats.

På de to indledende sider kan du læse om det ansvar, som Elsystemansvar løfter i forbindelse med den grønne omstilling af det danske energisystem frem mod 2050 – og de opgaver og prioriteringer, som Elsystemansvar i den sammenhæng påtager sig i et samarbejde med andre energiaktører og interessenter.

Elsystemansvars strategi udmøntes på de efterfølgende sider i konkrete indsatser og initiativer. Strategien er tematiseret i fire områder: Nye rammer for forsyningssikkerhed, Danmark som energihub, Samfundsansvar og Digitalisering.
 

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.