Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2022

Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2022 kigger på det danske elnet og gassystem frem mod 2040. Planen er den første af sin slags, og skal bl.a. beskrive den strategiske retning for udviklingen af el- og gastransmissionssystemerne og lede frem til afdækning og vurdering af potentielle nye løsninger for at fremme integrationen af vedvarende energi, sikre høj forsyningssikkerhed, indfri samfundsøkonomiske potentialer mv.

Energinets langsigtede udviklingsplaner

Den Langsigtede Udviklingsplan 2022 udgør et helt centralt element i Energinets fremtidige investeringsgrundlag, og indeholder 300 udbygninger og forstærkninger af el- og gastransmissionsnettet frem mod 2040. Alene de næste tre år skal der investeres 32 milliarder kroner i en fremtid med grøn energi og sikker forsyning.
 
Udviklingsplanen er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet fra 2020 (AF20), og er organiseret i fem delprojekter (Løsninger, Behov, Forudsætninger, Interessentsamarbejde og Plan), som leder frem mod og understøtter den endelige ’plan’. De første delrapporter om ’behov’ og ’løsninger’ blev udgivet i september 2021 som grundlag for en samlet dialog og samarbejde med interessenter.
 
Produktion og forbrug skal bindes sammen

Man kan læse en række tendenser i Den Langsigtede Udviklingsplan. Eksempelvis at det grønne forbrug skal bindes sammen med den grønne produktion. At hastighed og uforudsigelighed kræver nye tilgange, ligesom sektorkobling er en forudsætning for, at Danmark lykkes med den grønne omstilling. 

Et 100% grønt energisystem stiller store krav til Energinet. Den langsigtede Udviklingsplan peger derfor også på, hvilke værktøjer Energinet i tæt samarbejde med relevante aktører må sætte i gang for at sikre en så effektiv og gnidningsfri grøn omstilling som muligt.

Siden Energinet udarbejdede Den Langsigtede Udviklingsplan har krigen i Ukraine og Folketingets ønske om at sætte yderligere skub i udbygningen af solceller, vindmøller og biogas skabt et behov for at fremrykke ud- og ombygninger af el- og gasnettene. Energinet har derfor skrevet et cover til Den Langsigtede Udviklingsplan.

Den Langsigtede Udviklingsplan består foruden hovedrapporten af et cover og ni appendiks

 

Tillæg til Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2022

Energinet skal ifølge systemansvarsbekendtgørelsen udarbejde et tillæg til Energinets langsigtede udviklingsplan, hvis der opstår et behov for påbegyndelse eller godkendelse af et projekt efter §4, stk. 3, i lov om Energinet, som ikke er belyst i den langsigtede udviklingsplan.

  • Projektlisten per 17. marts 2023. Dette tillæg tilføjer to nye projekter til Energinets langsigtede udviklingsplan 2022.
  • Projektlisten per 24. juli 2023. Dette tillæg tilføjer tre nye projekter til Energinets langsigtede udviklingsplan 2022.
  • Projektlisten per 25. oktober 2023. Dette tillæg tilføjer ti nye projekter til Energinets langsigtede udviklingsplan 2022.
  • Projektlisten per 22. november 2023. Dette tillæg tilføjer ét nyt projekt til Energinets langsigtede udviklingsplan 2022. 
 

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.