F&I Årsrapport 2018: Ny viden til sikker forsyning

Rapporten beskriver, hvordan Energinets indsats i 2018 inden for forskning, udvikling, demonstration og innovation bidrager til udvikling af energisystemet frem mod et energisystem uafhængigt af fossile brændsler inden 2050.

Hent rapport

I F&I Årsrapporten 2018 kan du få et overblik over Energinets indsats og aktiviteter inden for F&I (forskning, udvikling, demonstration og innovation). Indsatsen har rod i Energinets strategi og den teknologiske udvikling, der både giver muligheder og udfordringer for Energinets opgaver.

Der præsenteres en række spændende projekter som eksempelvis et pilotprojekt om lokale regulerkraftbud, en indsats inden for digitalisering og samarbejde kaldet Open Door Lab og et innovativt demonstrationsprojekt, hvor AI og droner anvendes til inspektion af højspændingsnettet.

Kontakt

Modtag besked, når der er nye publikationer