Gas i Danmark 2015

Energinets årlige rapport til Energistyrelsen omkring gasmarkedet i Danmark. Gas i Danmark er erstattet af den årlige Gasforsyningssikkerhedsredegørelse.

Hent rapport

 I rapporten fremhæves det, at gasproduktion i Nordsøen fortsat forventes at kunne dække det danske gasforbrug. Af markedsmæssige årsager forventes de danske forbrugere dog at blive forsynet med gas fra både Nordsøen og i stigende grad fra Tyskland. På længere sigt forventes biogas, som er opgraderet til naturgaskvalitet at bidrage til forsyningssituationen.

Rapporten behandler derudover blandt andet europæiske inititativer og resultater på gasområdet. Fra 2015 udkommer rapporterne ’Systemplan’ og ’Gas i Danmark’ i én samlet rapport under navnet ’Systemplan'.