Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed 2019

Energinet skal redegøre for gasforsyningssikkerheden i Danmark, jf. bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden. Redegørelse for gasforsyningssikkerhed er en afrapportering til Energistyrelsen, men indeholder også en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Hent rapport

Genopbygningen af Tyrakomplekset er gået i gang, og Danmark og Sverige har derfor siden 21. september fået størstedelen af gassen leveret fra Tyskland via Ellund-Egtved-ledningen, suppleret med gas fra lagrene og en stigende mængde biogas.

Andelen af grøn gas i nettet er vokset hastigt i både 2018 og 2019. Ved udgangen af 2019 er 11 pct. af gasforbruget dækket af biogas. I sommeren 2019 blev der en dag målt en produktion af biogas tilført gasnettet på 35 % af det samlede gasforbrug i Danmark. Målingen blev registreret den 13. juli.

Danmark arbejder på forskellige projekter med andre lande. Frem mod 2022 arbejder Energinet sammen med den polske TSO, GAZ-SYSTEM, på at etablere en ny gasforbindelse fra det norske gassystem, gennem Danmark til Polen. Der arbejdes også på udviklingsprojektet North Sea Wind Power Hub, som er et visionsprojekt for storskala koordineret udbygning af VE-produktion i Nordsøregionen. Udviklingsprojektet omfatter både el- og gastransmissionssystemerne og herunder mulige synergieffekter mellem de to, og det samlede energisystem.

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed 2019 har overordnet tre hovedkonklusioner:

  • Forsyningssikkerheden har været høj i 2019 med nul forsyningssikkerhedshændelser
  • Forsyningssikkerheden forventes fortsat at være høj, da gaslagrene er fyldte og markedsaktørerne har booket kapacitet.
  • Gassystemet er mere sårbart og mindre fleksibelt den kommende periode, så Energinet forventer en øget risiko for Early Warning-erklæringer.

Modtag besked, når der er nye publikationer