Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2017

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed er Energinets afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Hent rapport

Resumé

Danmark er fortsat nettoeksportør af gas. Samtidig er det danske gassystem veludbygget med gaslagre og adgang til import af gas fra Tyskland. Alt sammen noget der er med til at opretholde den høj gasforsyningssikkerhed.

Men levering af gas fra Tyra-feltet i Nordsøen stopper imidlertid i en periode fra 2019-2022, fordi komplekset skal genopbygges. I denne periode bliver gasforsyningssikkerheden udfordret.

Gassen vil komme fra Tyskland og fra gaslagrene, og derfor er forsyningssikkerheden i perioden i højere grad end normalt afhængig af, at import- og lagerkapacitet udnyttes optimalt.

Vil du vide mere om, hvordan Energinet og markedet forbereder sig på nedlukningen af Tyraplatformen? Læs temaartiklen om Tyra i Redegørelsen.

Hvad kan du ellers læse om i Redegørelsen?

I løbet af 2017 er der taget vigtige skridt i retning af at udvikle et fælles balanceområde for Danmark og Sverige og investere i en mulig ny gasforbindelse fra de norske felter til Polen via
Danmark (Baltic Pipe-projektet).

Det fælles balanceprojekt forventes at have en positiv effekt på gasforsyningssikkerheden, da der opstår nye muligheder ved at drive det danske og svenske gassystem sammen. Baltic Pipeprojektet forventes at bidrage til mere stabile tariffer i det danske gassystem som følge af mere gas i Danmark og samtidig kan ekstra forsyningskilder styrke gasforsyningssikkerheden.

Herudover kan du også læse om biogassens fremmarch i det danske gassystem. 5 % af gassen i det danske gassystem kommer i dag fra biomasse, men i 2020 vil det tal være steget til minimum 10 %. Men det er ikke uden udfordringer at lade biogassen flyde i nettet.

 Modtag besked, når der er nye publikationer