Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed 2018

Energinet skal redegøre for gasforsyningssikkerheden i Danmark, jf. bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden. Redegørelse for gasforsyningssikkerhed er en afrapportering til Energistyrelsen, men indeholder også en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Hent rapport

Gasforsyningssikkerhed er i stigende grad noget der sker over grænser. Gassystemer udbygges for at diversificere forsyningskilderne og sikre adgangen til gas. Udbygningen af det europæiske
gassystem har betydet at aktørerne reagerer på priserne rundt om i Europa. Det har i det seneste år kunnet mærkes på Energinets arbejde med at varetage gasforsyningssikkerheden.

I februar 2018 førte en sen kuldeperiode i Europa til Early Warning i Danmark. Early Warning, der blev opretholdt i 20 dage, var en lærerig periode op til genopbygningen af Tyra, hvor pro-duktionen lukker. Når produktionen fra Tyra lukker fra september 2019 kommer Danmark til at blive afhængig af import af gas i de kommende tre år.

Danmark arbejder på forskellige projekter med andre lande: I 2019 vil Danmark og Sverige blive til én balancezone og frem mod 2022 arbejder Energinet sammen med den polske TSO, GAZ-SYSTEM, på at etablere en ny gasforbindelse fra det norske gassystem, gennem Danmark, til Polen.

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed 2018 har overordnet tre hovedbudskaber:

  • Forsyningssikkerheden har været høj i 2018 på trods af Early Warning i februar-marts.
  • Forsyningssikkerheden forventes at være høj den kommende vinter 2018/2019.
  • Forsyningssikkerheden forventes at blive udfordret fra vinteren 2019 til 2022.
 

Kontakt

Modtag besked, når der er nye publikationer