Langsigtede udviklingsbehov i gassystemet

I denne rapport gives et billede af udviklingsbehov i gassystemet på vejen frem mod et mere klimaneutralt samfund i 2040.

Hent rapport

Energinets planarbejde beskriver de udfordringer, som el- og gasinfrastrukturen står over for, når den skal understøtte omstillingen frem mod et klimaneutralt samfund. Planarbejdet kortlægger behov for udvikling og præsenterer mulige løsninger på de identificerede behov.


Elnettet: Du kan læse den tilsvarende rapport om langsigtede udviklingsbehov i elnettet her. 


Med planarbejdet ønsker Energinet at bidrage til at skabe et kvalificeret grundlag for en tidlig og oplyst dialog med borgere og interessenter om energisystemet under den grønne omstilling og den infrastruktur, der kan følge med.

Planarbejdet opfylder den gældende lovgivning vedrørende langsigtet planlægning og godkendelse af projekter og danner grundlag for igangsætning af konkrete business cases, hvori en række alternative løsningsmuligheder undersøges.

Det primære grundlag for analyserne af både el- og gassystemet er Energistyrelsens Analyseforudsætninger fra 2019. Der er stor usikkerhed omkring den forventede udvikling i energisystemet – derfor laver Energinet ofte følsomhedsberegninger udover analyseforudsætningerne til at kvalificere beslutningsgrundlaget. Dette gør vi i planarbejdet 2020 ved at udspænde et udfaldsrum ved at supplere AF19 med to scenarier, som begge lever op til 70 pct. reduktionsmålet. De to scenarier uddybes i baggrundsrapporten "Langsigtede perspektiver" i boksen til højre.


Webinar: Deltag i online webinar om den langsigtede udvikling af el- og gasnettene fredag d. 20. november kl. 10-12. Du kan tilmelde dig her. Du kan læse Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet her. 


Kontakt

SUBSCRIBE TO REPORTS