Halvårsrapport 2019

Danmark fik ny regering torsdag den 27. juni 2019, og den barslede med en markant ambition om at reducere Danmarks udledning af klimagasser med 70 % i 2030. Energinet har fokus på at forberede organisationen til den øgede fart og til de nye løsninger og løsningstyper, som næste fase i den grønne omstilling byder på.

Hent rapport

RESUMÉ

I Danmark er vi nået ca. halvvejs med indpasningen af vedvarende energi i energisystemet og bruger ofte det billede, at vi nu er på vej ind i 2. halvleg af energisektorens grønne omstilling. I 2. halvleg skal vi finde de løsninger, der kan tage os fra at integrere ca. 50 % til at integrere 100 % vedvarende energi i energisystemerne.

I Danmark er det energisektoren, der er kommet længst med at reducere klimabelastningen fra sektorens produktion og aktiviteter, men det bør ikke skærme for erkendelsen af, at vanskelighederne ved at integrere mere vedvarende energi stiger ligefrem proportionelt med, hvor langt man er kommet på rejsen frem mod de 100 %.

For at lykkes skal nye markedsløsninger på bordet, sektorer skal kobles, og et øget bidrag til balancering af elsystemet fra fleksibelt forbrug bliver mere og mere påtrængende. Blot for at nævne nogle af de centrale virkemidler i 2. halvleg af energiens grønne omstilling.

Det regnskabsmæssige resultat af første halvår af 2019 viser et underskud på DKK 40 millioner før skat, hvilket er et tilfredsstillende resultat og i overensstemmelse med det forventede. 

 

Halvårsrapport 2019

Modtag besked, når der er nye publikationer