Halvårsrapport 2020

Energinets aktiviteter har til formål at fremme grøn energi for en bedre verden, hvor klimaforandringerne er bremset. For Energinet var første halvår af 2020 derfor indhyllet i et dobbelt lys fra de to kriser: den allerede erkendte klimakrise og den pludseligt opståede coronakrise.

Hent rapport

Coronakrisen 
Som statsligt ejet virksomhed lagde Energinet sig fra starten af krisen tæt og konsekvent op ad retningslinjerne for det offentlige arbejdsmarked med udstrakt hjemmearbejde, grundig implementering af nye hygiejniske forholdsregler, rejse- og besøgsrestriktioner mv.

Energinet har naturligvis været påvirket af den nye måde at arbejde på, men har opretholdt fokus på kerneaktiviteterne og på enkelte områder konstateret, at den nye måde at arbejde på kan være med til at nå de overordnede resultater mere effektivt, uden at det er på bekostning af arbejdsglæden. Denne læring tager Energinet med sig i det videre arbejde med klimaomstillingens 2. halvleg.

Politisk aftale for energi- og industrisektoren, juni 2020
22. juni 2020 nåede politikerne til enighed om første delaftale om den samlede klimahandlingsplan, som loven forpligter til. Denne første del af klimahandlingsplanen har fokus på energi- og industrisektoren. For Energinet er denne aftale uden tvivl den vigtigste begivenhed i det første halvår af 2020, fordi den lægger markante spor ud for Energinets arbejde og opgaver de næste mange år frem.

Fra aftalen kan særligt følgende tre ting nævnes, som får stor indflydelse på Energinets arbejde: 

  • Energiøer. Aftalen medfører beslutning om, at Danmark skal have to energiøer, én i Nordsøen og én i Østersøen, samt desuden en ny havvindmøllepark ved Hesselø. Uanset hvilken præcis rolle, Energinet får i det videre arbejde med realiseringen heraf, vil Energinets arbejde med disse ting fortsat fylde meget.
  • Power-to-X. Visionen om brint og grønne brændstoffer som et centralt virkemiddel i næste fase af den grønne omstilling er med aftalen en politisk realitet og et signal om dedikationen til at gå den vej. Det vil medføre omskabelse af eksisterende gasinfrastruktur, nye markedsrammer for vedvarende energiproduktion og med en vis sandsynlighed helt ny brintinfrastruktur. Igen, uanset hvordan udviklingen præcist forløber, vil det få massiv indflydelse på Energinets aktiviteter fremover.
  • Vedvarende energi på markedsvilkår. Den politiske aftale rummer med forholdsvist præcise formuleringer en politisk beslutning om at sikre et bedre match mellem VE-anlægs placering og nettets kapacitet samt udbygningsmuligheder. Dette vil få stor betydning for Energinets evne til at drive og meddesigne et energisystem (inklusive markedsincitamenter og fysisk infrastruktur), der vil få succes med at få den grønne energi ud til forbrugerne på en måde, der sikrer den mest effektive vej frem mod et klimaneutralt samfund.

Det regnskabsmæssige resultat
Det regnskabsmæssige resultat af første halvår af 2020 viser et underskud på DKK 31 millioner før skat, hvilket er et tilfredsstillende resultat og i overensstemmelse med det forventede. 

 

 

Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.