Halvårsrapport 2021

Med ambitiøse politiske klimamålsætninger og en udvikling, der i stadig højere grad drives af markedskræfterne, bliver det tydeligt, at der i den kommende tid vil være fart på den grønne omstilling. Hastighed er et nøgleord og bliver afgørende for, at vi når i mål med vores vigtige opgave: At sikre, at el- og gassystemet kan håndtere en omstilling til 100 % grøn energi inden for de fastsatte tidsrammer.

Hent rapport

Vigtige politiske tiltag, der har betydning for Energinets arbejde
Muligheder og udfordringer i den grønne omstilling fylder mere og mere i både den politiske og samfundsmæssige dagsorden – og de første 6 måneder af 2021 har da også været præget af en række tiltag, der vil få stor indflydelse på Energinets arbejde. 

Et af de tiltag, der for alvor kan puste til forandringer i energisektoren, er den politiske beslutning om at afsætte DKK 850 millioner til et grønt brintprojekt, der skal indgå i et storstilet fælleseuropæisk projekt, kaldet IPCEI, for grøn brint. Herudover har regeringen og Energiforligskredsen allokeret yderligere et trecifret millionbeløb til Power-to-X. Et vigtigt skridt, der for alvor kan sætte fart på den grønne omstilling ved at få den grønne Power-to-X-teknologi op i skala. 

Hos Energinet følger vi udviklingen tæt, da det kan få stor indflydelse på vores aktiviteter: En eventuel kommende brintinfrastruktur skal planlægges rettidigt og spille sammen med resten af energisystemet – og resten af Europa – for at sikre en effektiv grøn omstilling.

Energiøer
Beslutningen om at etablere verdens første energiøer i Nordsøen og Østersøen har startet en ny epoke omkring storskala havvind og dermed et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet har bedt Energinet stå for de forberedende miljø- og havbundsundersøgelser for begge energiøer, de tilknyttede kabler og havvindmølleparker samt landanlæg. Der er afsat DKK 1,2 milliarder til modningsprojektet.

Du kan læse mere om Energinets aktiviteter for de første 6 måneder af 2021 her.

Et forår med Corona-pandemi
En af vor tids største kriser, Corona-pandemien, bølgede endnu engang hen over hele verden, og da Danmark blev lukket ned i december 2020, genindførte Energinet sine forbehold fra foråret 2020 og fulgte myndighedernes anbefalinger med udstrakt hjemmearbejde og grundige hygiejniske forholdsregler m.m. Samtidig har vi haft et fortsat stort fokus på at løse vores kerneopgave med at sikre en høj forsyningssikkerhed og fastholde vores anlægsaktiviteter for at holde samfundets hjul i gang – sikkert og forsvarligt ved brug af bl.a. afstandskrav og værnemidler.

Energinet koncernens resultater, 1. halvår 2021 
Det regnskabsmæssige resultat af første halvår af 2021 viser et overskud på DKK 57 millioner. De markedsbaserede aktiviteter giver et overskud på DKK 43 millioner efter skat, mens Energinets hvile i sig selv-aktiviteter viser et overskud på DKK 14 millioner efter skat. Koncernresultatet anses samlet set som værende tilfredsstillende. 

Du kan læse mere om vores aktiviteter og resultater i halvårsrapporten, som kan downloades her.

Modtag besked, når der er nye publikationer